Data:Niedziela, 26 Maja 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 25°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 63% 70%

Poznajcie to magiczne miejsce !

Dolina Potoku Kokociniec

Dolina potoku Kokociniec to obszar stanowiący enklawę półnaturalnej roślinności położony w górnym biegu potoku w otoczeniu terenów mieszkaniowych Brynowa, Ligoty i Kokocińca. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie z osiedlami Franciszkańskim, Książęcym, Kokociniec, Sadyba i Rolna. Na większej długości potoku jest to stosunkowo wąska dolina głęboko wcięta w powierzchnię osadów plejstocenu. W rejonie źródlisk potoku na obszarze 12,8 ha w dolinie potoku występują fragmenty siedlisk łęgowych z płatami lasu i zarośli olchowo-wierzbowych, roślinność bagienna i łąkowa, fragment prześwietlonego lasu dębowego, a także zbiorowiska roślinności ruderalnej, występujące w miejscach gruzowisk i lokalnych wysypisk śmieci. Dolina potoku posiada stosunkowo duże zróżnicowanie i bogactwo florystyczne.

Miejsce to jest otulone działkami miejskimi, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycje (zabudowa mieszkaniowa). Jednak w części największej z działek miejskich znajduje się pas zieleni chronionej.

W tym miejscu mógłby powstać park.

Psi Park Dolina Potoku Kokociniec

W ubiegłym roku katowiczanie zdecydowali o powstaniu Psiego Parku Dolina Potoku Kokociniec, oddając swoje głosy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Rodzinny Park Dolina Potoku Kokociniec

Rodzinny Park Wypoczynku Dolina Potoku Kokociniec to kontynuacja ubiegłorocznego projektu.
Pomysłodawczynie chcą aby w tym miejscu stworzyć strefę relaksu dla mieszkańców i naturalny plac zabaw. W planie projektu są parkowe alejki oraz oświetlenie. Wzdłuż alejek mają być zamontowane ławki, leżaki także hamaki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Teren ten zostałby uporządkowany i pojawiłby się nowe nasadzenia drzew i krzewów.


Rodzinny Park Dolina Potoku Kokociniec może być wspaniałym miejscem spotkań i inicjatyw obywatelskich

To wszystko dla Nas, dla poprawy naszego komfortu życia, naszych dzieci, sąsiadów, seniorów….
Prosimy poparcie naszego pomysłu, projektu miejskiego o nr M/20/X. Jesteśmy pewni, że wszyscy mieszkańcy na tym zyskają.
Głosowanie w ramach Budżet Obywatelski w Katowicach kończy się w niedzielę 24.09 do godz.23.59. Każdy głos jest ważny, a bez Was nam się to nie uda. Pamiętajmy również, że zgodnie z regulaminem BO dzieci także mogą głosować- Dorota Żywica Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba

Bez Was się to nie uda. Jeżeli nie jeszcze zagłosowaliście to warto wejść na stronę www.bo.katowice.eu i poprzeć ten projekt.

Czytaj również:

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl