Data:Poniedziałek, 17 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 20°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 109% 57%

Twój dzielnicowy

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Nasi dzielnicowi

Nasi dzielnicowi -Sierżant Monika Siwiec, Starszy Sierżant Kamil Sierny

Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne.

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo szerokie, dla przykładu można wymienić:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Teren działania każdej jednostki organizacyjnej Policji podzielony jest na mniejsze obszary, które w przypadku dzielnicowych nazywają się rejonami służbowymi dzielnicowych.

Każdy dzielnicowy posiada „swój rejon służbowy”. W Polsce wyodrębniono ponad 8 tysięcy rejonów służbowych dzielnicowych.
Z całą pewnością zamieszkujecie Państwo w jednym z takich rejonów. Warto przypomnieć, że dzielnicowi odpowiedzialni są nie tylko za kontakty w miejscu państwa zamieszkania, ale również pracy, nauki czy wypoczynku, a więc za całokształt działań w zakresie bezpieczeństwa w swoim rejonie służbowym.

Wg. najnowszej formuły dzielnicowi mają być policjantami pierwszego kontaktu w związku z czym dla Państwa wygody zostali wyposażeni w niezbędne narzędzia komunikacji. Każdy dzielnicowy został wyposażony w służbowy telefon komórkowy, którego numer został „przypisany do rejonu służbowego”, co oznacza, iż nawet w przypadku zmiany personalnej na stanowisku dzielnicowego znany Państwu numer nie ulega zmianie.

Podobnie każdy dzielnicowy ma zapewniony dostęp do poczty elektronicznej, której adres dla ułatwienia rozpoczyna się od wyrażenia dzielnicowy.xxx@xx.policja.pl. Analogicznie jak numer służbowego telefonu komórkowego adres ten jest przypisany do rejonu służbowego i nie ulega zmianie.

Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Dane kontaktowe swojego dzielnicowego mogą Państwo odnaleźć na stronach internetowych swoich jednostek Policji lub zjeżdżając na stronie niżej.
Dla Państwa wygody w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” opracowano i wdrożono do powszechnego użytku aplikację „Moja Komenda”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet.
Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe wszystkich dzielnicowych z terenu kraju. Jest to narzędzie, które zapewnia Państwu szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu. Jest ona również wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji o jednostkach Policji, jak i dzielnicowych.

Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie aplikacja sama odnajdzie najbliższy policyjny obiekt, wskaże trasę dojścia lub dojazdu.
„Moja Komenda” umożliwia również wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym oraz podgląd siedziby jednostki w trybie „Street view”.

Dane nawigacyjne oraz „Street view” aktualizowane są przez operatorów zewnętrznych.
Wystarczy, że wprowadzą Państwo miejscowość, nazwę ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o ten rejon. Dzielnicowych można wyszukiwać także po ich imionach i nazwiskach. Dla ułatwienia Państwu obsługi, w przypadku małych miejscowości, wystarczy wpisać samą nazwę miejscowości.

Sierżant Monika Siwiecrejon służbowy nr 28

Sierżant Monika Siwiec

Rejon obejmuje ulice: Piotrowicka 58- 118 (nr parzyste), Piotrowicka 45-121 (nr nieparzyste), Panewnicka 2-90 (nr parzyste), Smolna 2-8 (nr parzyste), Smolna 9-13 (nr nieparzyste), Żeromskiego 2 -8 (nr parzyste), Żeromskiego 1-7 (nr nieparzyste), Grunwaldzka 2-8a (nr parzyste), Grunwaldzka 1-7 (nr nieparzyste), Franciszkańska 2-48 (nr parzyste), Franciszkańska 1-67 (nr nieparzyste), Bromboszcza 2-16 (nr parzyste), Bromboszcza 1-17 (nr nieparzyste), Emerytalna 2-26 (nr parzyste), Emerytalna 1-17 (nr nieparzyste), Związkowa 2-20 (nr parzyste), Związkowa 5-19 (nr nieparzyste), Bika 4-8 (nr parzyste), Bika 7-9 (nr nieparzyste), Plac Ojca Justyna Widucha, Kijowska 2-68 (nr parzyste), Książęca 4-22 (nr parzyste), Książęca 1-29 (nr nieparzyste), Zagrody 2-26 (nr parzyste), Zagrody 1-27 (nr nieparzyste), Braci Mniejszych 1-7a (nr nieparzyste), Hadyny, Plac Księdza Rafała Grzondziela, Plac Klasztorny, Ostrawska, Biskupa Tadeusza Szurmana, Braci Wolnych

Starszy Sierżant Kamil Sierny – rejon służbowy nr 29

Starszy Sierżant Kamil Sierny

Rejon obejmuje ulice: Kijowska 37-97 (nr nieparzyste), Krucza 52-82 (nr parzyste), Płochy 2-38 (nr parzyste), Płochy 5-35 (nr nieparzyste), Zielona 1-5 (nr nieparzyste), Zielona 2-4 (nr parzyste), Wybickiego 2-6 (nr parzyste), Wybickiego 1-19 (nr nieparzyste).

Starszy Aspirant Arkadiusz Olejniczak – rejon służbowy nr 30

Starszy Aspirant Arkadiusz Olejniczak

Rejon obejmuje ulice: Wybickiego 21-75 (nr nieparzyste), Grzesika 2-8 (nr parzyste), Grzesika 1-33 (nr nieparzyste), Jutrzenki 1-7 (nr nieparzyste), Szafirowa 1-7 (nr nieparzyste), Szafirowa 8-20 (nr parzyste), Urocza 5-9 (nr nieparzyste), Urocza 6-8 (nr parzyste), Sielska 2-10 (nr parzyste), Sielska 5-9 (nr nieparzyste), Szojdy 3-55 (nr nieparzyste), Szojdy 2-14 (nr parzyste), Łanowa 8-10 (nr parzyste), Łanowa 3-7 (nr nieparzyste), Ogrodowa 3-29 (nr nieparzyste), Ogrodowa 2-22 (nr parzyste), Majakowskiego 2-14 (nieparzyste), Majakowskiego 1-9 (ne nieparzyste), Heweliusza 2-32 (nr parzyste), Heweliusza 9-47 (nr nieparzyste), Rzeczna, Nad Strumieniem 1-7 (nr nieparzyste), Twarda 7-19 (nr nieparzyste) , Twarda 6-30 (nr parzyste), Braci Wieczorków 1-29 (nr nieparzyste), Braci Wieczorków 2-26 (nr parzyste), Nizinna 2-12 (nr parzyste), Panewnicka 73-157 (nr nieparzyste), Panewnicka 96-172 (nr parzyste) , Ludowa 6-14 (nr parzyste), Japońska 3-15 (nr nieparzyste), Japońska 8-14 (nr parzyste), Koreańska 3-35 (nr nieparzyste), Koreańska 4-26 (nr parzyste), Krucza 1- 83 (nr nieparzyste), Krucza 2-44 (nr parzyste, Mała 9-25 (nr nieparzyste), Mała 4-22 (nr parzyste), Radomska 1-15 (nr nieparzyste), Radomska 4-8 (nr parzyste), Kokociniec 1-11 (nr nieparzyste), Kokociniec 2-6 (nr parzyste), Stolarska 5-17 (nr nieparzyste) , Stolarska 4-14 (nr parzyste), Kazimierza Wielkiego 1- 17 (nr nieparzyste), Kazimierza Wielkiego 6-22 (nr parzyste), Chodkiewicza 2-26 (nr parzyste), Chodkiewicza 1-5 (nr nieparzyste), Cieszyńska 1-5 (nr nieparzyste), Cieszyńska 2-8 (nr parzyste), Ustrońska 1-7 (nr nieparzyste), Ustrońska 2-8 (nr parzyste), Rybacka 2-8 (nr parzyste), Rogosza 2-6 (nr parzyste), Rogosza 1- 5 (nr nieparzyste), Bojanowskiego 1-89 (nr nieparzyste), Bojanowskiego 2-68 (nr parzyste), Generała Mariusza Zaruskiego.

Okolice w których możesz spotkać naszych dzielnicowych

Autorem treści jest: Starszy Aspirant Arkadiusz Olejniczak
Ostatnio aktualizowane przez: Przemysław Rusek