Data:Piątek, 21 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 24°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 139% 91%

BO – To już się udało!

Strefa Aktywności fizycznej „ Małpi Gaj” – Siłownia plenerowa typu „ Fit Park” z parkiem „ Workout Street (2016 – 2017)

Siłownia plenerowa zlokalizowana w pobliżu Lasu Panewnickiego na osiedlu Kokociniec w dzielnicy Ligota Panewniki. Projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 oferuje mieszkańcom różnorodność treningu, dodatkowo to świetne miejsce nie tylko na aktywność fizyczną, ale i również na życie towarzyskie lokalnej społeczności, będącym również dobrym miejscem integracji łączącej pokolenia, w myśl zasady: „ w zdrowym ciele zdrowy duch ”.

Strefa Aktywności Fizycznej „Małpi Gaj” zawiera urządzenia do ćwiczeń o różnym stopniu trudności gdyż park ten skierowany jest do odbiorców w różnym wieku, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.

 • Ilość punktów zdobytych w głosowaniu : 1718 punktów
 • Zagłosowały ok 572 osoby
 • Wartość projektu: 534 820,00 zł
 • Link do projektu

Strefa Aktywności Fizycznej Małpi Gaj

Osiedle Kokociniec -rewitalizacja parkingu przy domu mieszkalnym przy ul Kijowskiej 95 A-95 K (2017-2018)

Zadanie polegało na modernizacji i utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy domu mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 95 oraz w pobliżu domu mieszkalnego przy ul. Kijowskiej 97 .

W wyniku realizacji tego zadania zmodernizowano 16 miejsc parkingowych, wybudowano 25 nowych miejsc w tym oznaczono 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu nowopowstałego parkingu dokonano uporządkowania terenów zielonych oraz dokonano dodatkowych nasadzeń.

 • Wartość projektu: 182 600,00 zł
 • Ilość zdobytych punktów: 1132 punktów
 • Zagłosowało ok 377 osób .
 • Link do projektu

Osiedle Kokociniec -budowa i modernizacja parkingu przy domu mieszkalnym przy ul. Kruczej 80-80I oraz 82-82l (2018-2019)

Zadanie polegało na modernizacji i budowy dodatkowych miejsc parkingowych przy domu mieszkalnym przy ul. Kruczej 80-80I oraz 82-82l. oraz przebudowy chodnika.

W wyniku realizacji zadnia wybudowano 32 nowe miejsca parkingowe w tym wydzielono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo w pobliżu nowo powstałego parkingu zasadzono trzy drzewka.

 • Wartość projektu: 268 620,00 zł
 • Ilość zdobytych punktów: 1249 punktów
 • Zagłosowało ok 416 osób
 • Link do projektu

„Strefa gier i zabaw Kokociniec” -strefa edukacji i rozrywki w jednym miejscu (2019-2020)

„ Strefa gier i zabaw – Kokociniec ” jest dedykowana dla dzieci i młodzieży, którzy poprzez zabawę lubią się uczyć i ćwiczyć pamięć oraz lubią gry ekscytujące i dynamiczne.

Zadanie zostało zrealizowane na obszarze Jednostki Pomocniczej Ligota-Panewniki nr 6, na terenie stanowiącym własność miasta Katowic pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Kruczej 82 , a ul. Kijowską 97.

Na terenie obiektu zostały zamontowane:

 • betonowy stół do gry w piłkarzyki
 • stoły do gry w szachy, chińczyka oraz krzesełka i ławkę
 • gry podwórkowe oraz dodatkowe nasadzenia wzdłuż ogrodzenia
 • tablicę do malowania kredą
 • Wartość projektu: 87 330,00 zł
 • Ilość zdobytych punktów: 1197 punktów
 • Zagłosowało ok 399 osób
 • Link do projektu

Strefa Gier i Zabaw Kokociniec

„Bezpieczeństwo przede wszystkim -doświetlenie ul. Kruczej, chodników, pasów zieleni oraz przejść dla pieszych przy osiedlu Kokociniec” (2020-2021)

Celem proponowanego zadania jest doświetlenie ul. Kruczej , chodników oraz pasów zieleni poprzez montaż dziesięciu słupów oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wskazana do doświetlenia część ul. Kruczej znajduje się w pobliżu sklepu „ Żabka” i „ Witaminka” oraz ul. Grzesika, Płochy i Heweliusza. Dodatkowe słupy oświetleniowe przyczynią się również do doświetlenia chodników, czterech przejść dla pieszych na wspomnianym odcinku drogi, która jest oświetlona jednostronnie.

 • Wartość projektu: 154 000,00 zł
 • Ilość zdobytych punktów: 1353 punktów
 • Zagłosowało ok 451 osób
 • Link do projektu

„Zaczytani w katowickich parkach”. Montaż biblioteczek miejskich w katowickich parkach – Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek (2021-2022)

Montaż biblioteczek plenerowych w katowickich parkach to zadanie o charakterze miejskim. Zadanie to polegało na montażu jednej biblioteczki plenerowej w każdym wskazanym w zadaniu parku, w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców naszego miasta w celach rekreacyjnych.
Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców Katowic, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Projekt jest ogólnodostępny i daje każdemu łatwy dostęp do książek.
Lokalizacja biblioteczek:

 • Park Budnioka
 • Park Bogucicki
 • Park Kościuszki
 • Park Olimpijczyków
 • Park Zadole
 • Park Trzy Stawy

Zadanie objęło również zakup książek do każdej z biblioteczek w ilości od 30 do 35 szt.

 • Wartość projektu: 60 940,00 zł
 • Ilość zdobytych punktów: 1090 punktów
 • Zagłosowało ok 363 osób
 • Link do projektu

„Zaczytani w parkach”. Montaż biblioteczek miejskich w katowickich parkach – Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek

„Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec”

Celem projektu jest stworzenie w dzielnicy Ligota – Panewniki, na terenie stanowiącym własność miasta Katowice, w bliskim sąsiedztwie Doliny Potoku Kokociniec mieszczącej się wzdłuż ul. Stanisława Hadyny, pierwszego o powierzchi ok 3500 m kw. wyposażonego w sprzęt do rekreacji wybiegu dla psów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, obiekt ten będzie oświetlony, ogrodzony siatką z dwoma podwójnymi wejściami/wyjściami ( typu śluza ).

W ramach projektu zostaną wytyczone ścieżki, wykonane nasadzenia, zamontowanie ławeczek, koszy na psie odchody, sprzęt do rekreacji wraz z wodopojem i toaletą, tablica ogłoszeń i oświetlenie.

Wartość projektu: 302 500,00 zł
Ilość zdobytych punktów: 1666 punktów
Zagłosowało ok 556 osób
Link do projektu

Autorem treści jest: Dorota Malejka Żywica
Ostatnio aktualizowane przez: Przemysław Rusek