Data:Niedziela, 13 Czerwca 2021 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 12°C Stan powietrza na osiedlu: Bardzo dobre 30% 26%

Działania, interwencje, pisma, petycje

Dot. montażu kurtyny wodnej w okresie letnim w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach, w dzielnicy Ligota Panewniki 7 czerwca 2021

Prośba do Pana Prezydenta Miasta Katowic Pana Marcina Krupy oraz Prezesa Katowickich Wodociągów Pana Stanisława Krusza dot. montażu kurtyny wodnej w okresie letnim w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach, w dzielnicy Ligota Panewniki

Pismo do Pana Dyrektora Mieczysława Wołosza z prośbą o bezpłatne przekazanie sadzonek 31 maja 2021

Pismo do Pana Dyrektora Mieczysława Wołosza z prośbą o bezpłatne przekazanie sadzonek

Grupie Społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby w celu zazielenienia okolicy.

Nazwa pliku
Rozmiar
Format
Plik
567,6 KB
pdf

Pismo do MZUiM w Katowicach dot. wymiany oświetlenia ulicznego 31 maja 2021

Pismo do MZUiM w Katowicach dot. wymiany oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kijowskiej w Katowicach w dzielnicy Ligota – Panewniki

Nazwa pliku
Rozmiar
Format
Plik
582,2 KB
pdf
113,9 KB
jpg
71,2 KB
jpg
138,3 KB
jpg
148,8 KB
jpg
117,7 KB
jpg
87,7 KB
jpg
84,2 KB
jpg
115,3 KB
jpg
140,0 KB
jpg
129,8 KB
jpg
159,4 KB
jpg
103,8 KB
jpg
118,3 KB
jpg
83,4 KB
jpg
133,0 KB
jpg
146,4 KB
jpg
205,0 KB
jpg
27,0 KB
jpg
138,2 KB
jpg

Korespondencja do MZUiM w Katowicach dot. odtworzenia pasów zieleni 4 maja 2021

Korespondencja do MZUiM w Katowicach dot. odtworzenia pasów zieleni wzdłuż ul. Kruczej po zakończonych robotach związanych z wymianą kanalizacji

Nazwa pliku
Rozmiar
Format
Plik
148,7 KB
jpg
381,6 KB
jpg
519,7 KB
jpg
551,6 KB
jpg

dot. zmian w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na działkach miejskich znajdujących się w pobliżu ul. Stanisława Hadyny w dzielnicy Ligota – Panewniki 22 kwietnia 2021

Pismo do Pana Prezydenta Katowic Marcina Krupy

dot. zmian w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na działkach miejskich znajdujących się w pobliżu ul. Stanisława Hadyny w dzielnicy Ligota – Panewniki

Odpowiedź na pismo dot. sprzedaży mieszkań przy ul. Kijowskiej i Kruczej w Katowicach na rzecz ich najemców 17 marca 2021

Szanowni Państwo
Otrzymaliśmy odpowiedź od Zarządcy SDSM dot. sprzedaży mieszkań przy ul. Kruczej i Kijowskiej na rzecz najemców , na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000r o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa.
Przypominamy, że 03 marca br. zwróciliśmy się z pismem do Zarządcy z prośbą o wyjaśnienie pozyskanej telefonicznie niepokojącej informacji, z której wynikało że mieszkania nie są przygotowywane do sprzedaży.
Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że SDSM najpóźniej na początku 2024 roku przystąpi do zawierania notarialnych umów sprzedaży.

Nazwa pliku
Rozmiar
Format
Plik
520,8 KB
jpeg

Pismo do SDSM dotyczące wykupu mieszkań 03.03.2021 rok 3 marca 2021

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami, które dotyczą sprzedaży mieszkań przy ul. Kruczej 74-74e oraz Kruczej 76-76e , Kijowskiej 73a-73g oraz Kijowskiej 97a-97k zwróciliśmy się z pismem 3 marca br do Pana Prezesa Andrzeja Gronera z prośbą o wyjaśnienie naszych obaw.
Zwracamy się również do mieszkańców z prośbą, którzy są zainteresowani wykupem mieszkań zakładowych przy wspomnianych lokalizacjach o częsty kontakt z Biurem Zarządu w tej sprawie pod nr telefonu. 32-781-66-16 lub drogą elektroniczną pod adresem: centrala@sdsm.pl. Nie pozwólmy, aby sprawa ucichła. Domagamy się tylko by traktowano wszystkich lokatorów w jednakowy sposób, a możliwość wykupu mieszkań przez zainteresowanych mieszkańców na warunkach preferencyjnych jest jedynym rozwiązaniem tego problemu.

Nazwa pliku
Rozmiar
Format
Plik
216,1 KB
jpg

Odpowiedź od SDSM na pismo dotyczące zwiększenia miejsc parkingowych na osiedlu Kokociniec. 20 stycznia 2021

Nie mamy dobrych wiadomości dla mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul. Kijowskiej 97 , Kruczej 74 i 76. W ubiegłym roku zwróciliśmy się do Prezesa SDSM z prośbą o wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych w miejscu placyków gospodarczych ( tych obskurnych murków, gdzie gromadzone są śmieci wielkogabarytowe ) oraz wyznaczenie nowych miejsc przeznaczonych do składowania wielko gabarytów. Niestety Zarządca nie rozumie potrzeb mieszkańców a ich bezpieczeństwo nie jest dla niego sprawą najważniejszą.

Nazwa pliku
Rozmiar
Format
Plik
496,5 KB
jpeg