Data:Niedziela, 14 Lipca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 17°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 11% 50%

Czy powstanie nowy Park na Ligocie ?

O tym zadecydują mieszkańcy Katowic od 11 września, głosując w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice.

„Rodzinny Park Wypoczynku Dolina Potoku Kokociniec”, to projekt o charakterze miejskim zgłoszony jako kontynuacja ubiegłorocznego projektu z Budżetu Obywatelskiego pt. „Psi Park Doliny Potoku Kokociniec”, który zostanie realizowany jeszcze w tym roku.

W założeniu projekt miałaby powstać na działkach miejskich, w bliskim sąsiedztwie Doliny Potoku Kokociniec i osiedla Franciszkańskiego u zbiegu ulicy Kijowskiej, Stanisława Hadyny, Ostrawskiej w Ligocie. W okolicy znajdują się również osiedla: Kokociniec, Sadyba, Książęce i Rolna.

Rodzinny Park Wypoczynku Dolina Potoku Kokociniec” ma być ogólnodostępnym parkiem o charakterze krajobrazowym o zakładanej powierzchni około 14 000m2 /1.4 ha/. Priorytetem będzie poszanowanie istniejącej tam przyrody, bez wycinki drzew i krzewów, z zachowaniem obecnej struktury zaroślowo – łąkowej. Jest to podstawą tego projektu ze względu na biegnący w dolinie Potok Kokociniec o unikatowych wartościach przyrodniczych.

Park ma pełnić funkcje rekreacyjno- wypoczynkowe i pozytywnie wpłynąć na komfort życia mieszkańców w otoczeniu przyrody.

W ramach projektu zaplanowano trzy strefy funkcjonalne: strefa zabawy i aktywności dziecięcej (naturalny plac zabaw), strefa relaksu i wypoczynku (montaż ławek, leżaków, hamaków) oraz powierzchniowo największa strefa dzikiej przyrody, tzw. ekostrefa. Zaplanowano ekologiczne ścieżki umożliwiające swobodne przejście, oświetlenie, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Projekt zakłada powstanie elementów tzw. żywej architektury wierzbowej, a także rekultywację terenu oraz nowe nasadzenia.

Ligota potrzebuje nowego parku

Od wielu lat w Ligocie nie powstał żaden park miejski. W tym czasie ilość mieszkańców w dzielnicy znaczenie wzrosła, podobnie jak ilość inwestycji budowlanych, realizowanych kosztem terenów zielonych.

Wprawdzie w sąsiedztwie istnieją parki miejskie /min. Park Zadole, Park Kościuszki/ jednakże w sezonie wiosenno-letnim są one oblegane przez tłumy osób. Tym samym przestają pełnić swoją podstawową funkcję czyli odpoczynek na łonie przyrody, gdyż relaks w takich warunkach jest niemożliwy. Jest to szczególnie widoczne w dni wolne od pracy oraz weekendy.

Dolina Potoku Kokociniec wraz z powstającym psim parkiem oraz zaproponowanym w tegorocznym Budżecie Obywatelskim projektem „Rodzinny Park Wypoczynku Dolina Potoku Kokociniec” będą mogły stanowić doskonałe miejsce wypoczynku, spotkań i rekreacji mieszkańców.

"Rodzinny Park Wypoczynku Dolina Potoku Kokociniec"

Głosowanie na projekty w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach odbędzie się w dniach 11-24 września.

Podobnie jak w zeszłym roku, w każdej dzielnicy przygotowane zostaną Stacjonarne Punkty Głosowania, w których pracownicy urzędu będą zachęcać mieszkańców do oddania głosu na projekty i pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia w głosowaniu. Mieszkańcy będą mieli okazję wybrać spośród 236 zadań, z których 25 to projekty ogólnomiejskie, a 211 lokalne.

Więcej na ten temat głosowania znajdziecie Państwo TUTAJ.

Czytaj również:

Autorka treści: Klaudia Kuraś, Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl