Data:Wtorek, 28 Maja 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 14°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 137% 120%

Kolejna interwencja straży pożarnej na Kokocińcu

3 października na ulicy Kruczej oraz 1 listopada na ulicy Wybickiego mieszkańcy wzywali służby Straży Pożarnej w celu usunięcia z ulicy powalonych drzew. W wyniku z tych interwencji dwa drzewa zostały znacznie ścięte.

Interwencje te wywołały ogromny niepokój wśród mieszkańców, gdyż stare, często chore już drzewa zagrażają ich bezpieczeństwu. Brak stałej opieki oraz pielęgnacji spowodowały, że ich stan grozi przewróceniem na ulice, chodniki czy też na budynki mieszkalne co powoduje ryzyko zagrożenia życia dla osób i mienia.
Dlatego jako grupa społeczna Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby zwróciliśmy się z pisemną prośbą do Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach o ekspertyzę dendrologiczną drzewostanu w pobliżu ul. Kruczej, Józefa Płochy oraz Stanisława Wybickiego i otrzymaliśmy odpowiedź.
5 listopada pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach dokonali przeglądu drzew usytuowanych na terenach miejskich będących w utrzymaniu ZZM w Katowicach w tym w pasach drogowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.
Oględziny te wykazały zasadność przeprowadzenia pielęgnacji topól rosnących wzdłuż ul. Kruczej. Prace związane z usunięciem posuszu zostaną wykonane jeszcze w listopadzie tego roku, natomiast pozostałe prace pielęgnacyjne zostaną przeprowadzone w pierwszym kwartale 2021 roku.
Wizja lokalna przeprowadzona przez ZZM w Katowicach nie obejmowała terenów będących w administracji Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej, gdyż to administrator w ramach posiadanych kompetencji i na własny koszt powinien dokonać przeglądu drzewostanu na terenie którym zarządza o czym został on powiadomiony.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl