Data:Wtorek, 6 Grudnia 2022 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 1°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 75% 63%

Pierwsza edycja Zielonego Budżetu w Katowicach

Mieszkańcy Katowic w okresie od 1 kwietnia do 14 maja mogli zgłaszać zadania do Zielonego Budżetu. Miasto przeznaczyło 1 mln zł na zadnia ogólnomiejskie oraz 4 mln na zadania lokalne. Kwota przypadająca na każdą z 22 dzielnic uzależniona była od liczby mieszkańców.
W ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu mieszkańcy Katowic złożyli 128 projektów.

Ostatecznie 54 projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku na blisko 2 mln złotych, w tym 50 zadań o charakterze lokalnym oraz 4 zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Wśród propozycji mieszkańców pojawiały się między innymi: zazielenianie przystanków, pielęgnacja drzew, rewitalizacja zielonych skwerków, ogród deszczowy, montaż budek lęgowych czy też łąki kwietne.

Projekty były weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, jednak ostatecznie wyboru zadań dokonał zespół ekspertów złożonych z przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz urzędników.

W dzielnicy Ligota Panewniki w 2021 roku zrealizowanych zostanie siedem zadań :

  • Zielony zakątek
  • Eko Warsztaty
  • Ligota-przywrócenie zieleni wzdłuż chodników

oraz cztery zadania zaproponowane przez Klaudię Kuraś, która reprezentuje grupę społeczną Inicjatywę Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby:

  • Sad sąsiedzki „Owoce Ligoty”
  • Ptasi dom,
  • Zielona Aleja na Kokocińca
  • Kwitnące drzewa przy ul. Wybickiego oraz ul. Kruczej

Więcej informacji dotyczących Zielonego Budżetu znajdziecie Państwo na stronie: Zielony Budżet Obywatelski Katowice 2020

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowniczego Nemo im. Marka Zielińskiego