Data:Czwartek, 23 Września 2021 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 17°C Stan powietrza na osiedlu: Bardzo dobre 23% 20%

Interwencja służb straży pożarnej na ul. Kruczej

W sobotę 03 października na ul. Kruczej  w pobliżu przystanku autobusowego Kokociniec- Wybickiego została przeprowadzona interwencja straży pożarnej. Działania służb dotyczyły usunięcia z drogi połamanych  gałęzi, oraz przycięcia suchych które niebezpiecznie zwisały w pobliżu wspomnianego przystanku autobusowego.

Interwencja straży pożarnej przy ul. Kruczej

W wyniku interwencji straż pożarna dokonała ścięcia drzewa niemalże o połowę.

Wzdłuż ul. Kruczej oraz na osiedlu Kokociniec jest wiele starych niebezpiecznie pochylonych drzew. Mieszkańcy są zaniepokojeni, gdyż przy każdym mocniejszym podmuchu wiatru pojawia się zagrożenie. Niestety ze względu na bark stałej opieki i pielęgnacji drzew na drogę, chodniki spadają gałęzie, grube konary lub całe drzewa.

Lokatorzy przy ul. Kruczej 74 i Kijowskiej 97 skarżą się na zainfekowane robactwem drzewa usytuowane w pobliżu ich balkonów. Od lat drzewa te nie były przycinane, zacieniając cały rok pomieszczenia mieszkalne w blokach.
Dlatego Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba w imieniu mieszkańców zwróciła się na piśmie z prośbą do Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach o zlecenie oceny stanu fitosanitarnego drzew w pasie zieleni wzdłuż ul. Kruczej w Katowicach na odcinku od ul. Płochy do ul. Wybickiego w kierunku ul. Kijowskiej ze szczególnym uwzględnieniem drzew rosnących wzdłuż bloku przy ul. Kruczej 74 i Kijowskiej 97.

Korespondencja ta została również przekazana do:

  • Prezydenta Miasta Katowic,
  • Państwowej Straży Pożarnej,
  • MZUiM Katowice oraz
  • Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej.
Autorem treści jest: Dorota Żywica Malejka