Data:Czwartek, 18 Lipca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 16°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 80% 43%

Dziękujemy mieszkańcom za wzorową obywatelską postawę w 2020 roku

Rok 2020 upłynął przede wszystkim pod znakiem koronawirusa, co nie oznacza, że poza pandemią nic się nie działo.

Od dawna dostrzegamy, iż w naszym społeczeństwie budzi się potrzeba aktywnego działania na rzecz innych oraz otoczenia, w którym żyjemy. Niestety pandemia mocno ograniczyła nasze działania i nie pozwoliła nam na zorganizowanie np. planowanego festynu dla mieszkańców z okazji 45 lecia osiedla. Podejmowaliśmy jednak w minionym roku wiele działań dzięki którym staraliśmy się poprawić jakość życia mieszkańców.
Na początku 2020 roku podjęliśmy współpracę z Stowarzyszeniem Mieszkańcy Dla Katowic, które wspierało nas cały rok merytorycznie i prawnie.
Byliśmy w stałym kontakcie z dzielnicowym, aby na bieżąco przekazywać Państwu ważne informacje dotyczące naszej dzielnicy.
Dzięki projektowi Stowarzyszenia Wolnej Herbaty ponownie, bo już trzeci raz sprzątaliśmy Las Panewnicki w ramach Akcji ” Sprzątamy Dzielnice”.

Sprzątamy Las Panewnicki
Sprzątamy Las Panewnicki

W maju złożyliśmy cztery projekty do Budżetu Obywatelskiego z czego jeden z nich , będzie realizowany w 2021 roku. W tym samym miesiącu złożyliśmy cztery projekty do Zielonego Budżetu , które zostaną zrealizowane również w bieżącym roku.
Dzięki inicjatywom przeprowadzonym przez KatoObywatel na naszych osiedlach pojawiły się dwie donice miejskie oraz otrzymaliśmy pod opiekę domek dla Jeża.

Podjęliśmy współpracę z Fundacją Index dla Przyszłości . Dzięki zaangażowaniu podopiecznych wspomnianej fundacji na naszym osiedlu ławki na palcu zabaw stały się piękne i kolorowe.

Od wielu lat bardzo ważnym tematem dla mieszkańców jest chęć wykupu lokali w których zamieszkują. W związku z tym dokonaliśmy szereg działań przy współpracy z Panem Posłem Maciejem Koniecznym by uzyskać informację na ten temat. Pojawia się nowa nadzieja dla mieszkańców Kokocińca. Dziękujemy, że pochylił się Pan nad problemem zwykłych ludzi. Pisano o nas w Gazecie Wyborczej oraz na Katowice Dziś.

Zdjęcie : Pan Poseł Maciej Konieczny

W lipcu uzyskaliśmy zgodę od zarządcy terenu Śląsko Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej na zagospodarowanie śmietnika, z którego zrobiliśmy kwietnik. W tym samym miesiącu mieszkańcy odnowili kwietnik przy siłowni plenerowej Małpi Gaj i dokonali nowych na sadzeń.

W sierpniu gościliśmy Pana Michała Bulsę, katowickiego społecznika i autora wielu książek o mieście Katowice. Pan Michał przygotowuje materiał do nowej książki, w której rozdział między innymi będzie poświęcony naszemu osiedlu. W trakcie spaceru po osiedlu rozmawialiśmy z mieszkańcami o historii tej części dzielnicy Ligoty, o ważnych miejscach dla mieszkańców, wspominaliśmy festyny i turnieje piłkarskie, które odbywały się na naszym osiedlowym boisku.

Podobnie jak w latach 2018 i 2019 mieszkańcy w grudniu udekorowali osiedlową choinkę, przy tym mile spędzając czas na wspólnych rozmowach z zachowaniem dystansu społecznego.

Od początku naszych działań jesteśmy w kontakcie z lokalnymi radnymi, do których możemy się zwracać o pomoc czy też informację. Dziękujemy za ich zaangażowanie, każdą rozmowę oraz składane interpelacje czy też zapytania w naszym imieniu.

Dziękujemy mieszkańcom za 2020 rok , za wzorową obywatelską postawę, za zaangażowanie, każdą rozmowę oraz oddane głosy w Budżecie Obywatelskim. Życzymy wszystkim mieszkańcom Katowic byśmy umieli co dzień podążać wspólną drogą, umieli być jednością. Byśmy w tym trudnym czasie wszyscy na co dzień cieszyli się zdrowiem, wzajemnym szacunkiem i wsparciem, oraz abyśmy z dumą mówili o naszej małej ojczyźnie.

Katowice, dzielnica Ligota Panewniki


Tak działaliśmy w 2020 roku

 • 19.01.2020 – Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby przystąpiła do Ruchu Społecznego „Mieszkańcy Dla Katowic”
 • 29.02.2020 -w ramach Akcji SprzątaMY Dzielnice organizowanej przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty zgłosiliśmy do wysprzątania teren Lasu Panewnickiego
 • 02.03.2020 – uczestniczyliśmy w warsztatach w Szkole Podstawowej nr 67 , które zostały zorganizowane przez Ruch Społeczny ” Mieszkańcy dla Katowic o pod hasłem „Akcja Segregacja” . Galeria
 • 09.03.2020 – odbyło się pierwsze spotkanie z Panem Posłem Maciejem Koniecznym, którego tematem był problem wykupu mieszkań przez lokatorów zamieszkałych przy ul. Kijowskiej 97 oraz Kruczej 73, 76 i 74
 • 12.03.2020 – wsparcie akcji organizowanej przez III Komisariat Policji w Ligocie –„Seniorze uważaj! Nie daj się oszukać”
 • 03.04.2020 – wystosowaliśmy pismo do Pana Posła Macieja Koniecznego z prośbą o wsparcie naszych działań dotyczących wykupu mieszkań. 08 kwietnia Pan Poseł złożył Interpelację nr 4209 do Ministra Aktywów Państwowych. 28 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź na wspomnianą interpelację. 02 czerwca Pan Poseł przeprowadził interwencję poselską w Śląsko Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej
 • 03.05.2020 -złożenie czterech wniosków do Budżetu Obywatelskiego
 • 14.05.2020 -złożenie czterech wniosków do Zielonego Budżetu
 • 06.05.2020 – Zgłoszenie nielegalnego wysypiska śmieci na Osiedlu Kokociniec w Katowicach w Dzielnicy Ligota Panewniki poprzez Serwis Naprawmy To
 • 06.06.2020 – spotkanie z mieszkańcami, którego tematem wstrzymana sprzedaż mieszkań na preferencyjnych warunkach mieszkańcom osiedla Kokociniec. Galeria
 • 15.06.2020 – zgłosiliśmy poprzez serwis NaprawmyTo uszkodzenie pojemnika na odzież używaną przy ul. Śląkiej w dzielnicy Ligota -Panewniki
 • 20.06.2020 zgłosiliśmy chęć zaadoptowania dwóch miejskich donic na osiedlu Kokociniec i Sadyby, które otrzymaliśmy 30 czerwca Akcja ta była organizowana przez KatoObywatel w ramach inicjatywy #zaadoptujdonicę.
 • 03.07.2020 – mieszkańcy odnowili kwietnik przy Siłowni Plenerowej Małpi Gaj.
 • 05.07.2020 – wystosowaliśmy pismo do Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach dotyczącą przeglądu Siłowni Plenerowej Małpi Gaj i naprawy uszkodzonych jej elementów.
 • 10.07.2020 – uzyskaliśmy telefoniczną zgodę od zarządcy terenu na zagospodarowanie śmietnika na Placu Zabaw, z którego zrobiliśmy kwietnik.
 • 30.07.2020 – podopieczni Fundacji Index Do Przyszłości, w ramach wolontariatu malowali z nami ławki na placu zabaw. Galeria
 • 01.08.2020 -wystosowanie pisma do Pana Prezydenta Marcina Krupę oraz Pana Prezesa Katowickich Wodociągów Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Pana Stanisława Krusza z prośbą o zamontowanie kurtyny wodnej przy Szkole Podstawowej nr 67, którą zamontowano 11 sierpnia.
 • 22.08.2020 – gościliśmy na osiedlu Pana Michała Bulsy , katowickiego społecznika i autora wielu książek o mieście Katowice. Galeria
 • 26.08.2020 – złożyliśmy Odwołanie do negatywnego wyniku dotyczącego Budżetu Obywatelskiego do projektu miejskiego „Park Miejski Ligocianie – miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Katowic w dzielnicy Ligota-Panewniki „ oraz projektu lokalnego ” Psi Park – Ligota, stwórzmy na terenie zielonym (około 2000 m2) wybieg dla psów”
 • 29.08.2020 – sprzątaliśmy Las Panewnicki w ramach projektu SprzątaMy Dzielnice, który jest organizowany co roku przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty. Galeria
 • 17.09.2020 – zgłosiliśmy chęć przystąpienia do Akcji #JeżMegaZwierz , która była organizowana przez Tauron Polska za pośrednictwem KatoObywatel.
 • 06.10.2020 – złożyliśmy wniosek o ekspertyzę dendrologiczną drzew rosnących w pasach zieleni wzdłuż ul. Kruczej i ul Płochy.
 • 19.10.2020 – zwróciliśmy się z pisemną prośbą do Pana Prezydenta Marcina Krupy z prośbą o montaż dekoracji świątecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia na osiedlu Kokociniec.
 • 22.10.2020 – złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący działek miejskich, które znajdują się wzdłuż ul. Stanisława Hadyny
 • 25.10.2020 – interwencja pisemna do SDSM dotycząca wysypiska śmieci przy bloku mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 97
 • 25.10.2020 -oddaliśmy do Państwa dyspozycji –nową stronę internetową Kokociniec.pl.
 • 28.10.2020 – zgłosiliśmy uszkodzoną lub niedomkniętą klapę w śmietniku pół podziemnym pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Kruczej 74 i 76 ( wzdłuż ul. Płochy ) poprzez serwis NaprawmyTo .
 • 06.11.2020 -zgłosiliśmy poprzez serwis NaprawmyTo uszkodzone bądź otwarte pojemniki na ubrania. Ubrania rozrzucone po parkingu przy sklepie sieci Biedronka.
 • 09.11.2020 – dzięki sprawnej akcji przeprowadzonej przez Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dla Katowic” która zgłosiła chęć bezpłatnego przejęcia kwiatów od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymaliśmy ok 100 doniczek złocistych chryzantem, którymi ozdobiliśmy nasze osiedla. Galeria
 • 10.11.2020 – nastąpił odbiór prac poprzez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach związanych z budową Strefy Gier i Zabaw na osiedlu Kokociniec. Inwestycja ta była zrealizowana w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Katowice.
 • 13.11.2020 – wspieraliśmy program wsparcia dla katowickich seniorów „Obiad dla Seniora” organizowaną przez Fundację Index do Przyszłości oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej „ Bezpieczna Twierdza”
 • 23.11.2020 – wystosowaliśmy pismo do Pana Prezesa Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Andrzeja Gronera z prośbą wydzielenia nowych miejsc parkingowych w miejscu dotychczasowych kącików gospodarczych na osiedlu Kokociniec przy blokach mieszkalnych przy ul. Kruczej 74 i 76 oraz Kijowskiej 97.
 • 05.12.2020 – mieszkańcy rozpoczęli dekorowanie osiedlowej choinki. Galeria
 • 16.12.2020 – zgłoszenie porzuconych śmieci w pobliżu ul. Załęskiej 36 poprzez serwis NaprawmyTo
 • 16.12.2020 – poprosiliśmy poprzez serwis NaprawmyTo o weryfikację pojazdu zaparkowanego przy ul. Załęskiej, który wyglądał na porzucony.

Wszystkie wystosowane przez nas pisma i korespondencje możecie Państwo śledzić na poniższej stronie:

Dokumenty i interwencje

Zachęcamy Państwa do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, dzięki którym mamy wpływ zmianę na naszego najbliższego otoczenia.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl