Data:Wtorek, 28 Maja 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 17°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 137% 120%

Zarządca nie rozumie potrzeb mieszkańców a ich bezpieczeństwo nie jest dla niego sprawą najważniejszą.

Brak miejsc parkingowych na osiedlu Kokociniec zarządzanego przez Śląsko – Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową to problem z którym mieszkańcy borykają się od wielu lat. Każdego roku na osiedlu przybywa samochodów, a ilość wydzielonych miejsc parkingowych jest niewystarczająca od co najmniej dziesięciu lat. Niestety Zarządca z własnej inicjatywy do tej pory nie zrobił nic by ten problem rozwiązać.

ul. Krucza 74-76

Każdego dnia, szczególnie w godzinach popołudniowych w związku z brakiem miejsc parkingowych, powracający z pracy lokatorzy parkują wzdłuż chodników i w pasach zieleni. Powoduje to zawężenie drogi przejazdowej pomiędzy blokami oraz utrudnia manewrowanie pojazdami. Dodatkowo zawężone chodniki przez zaparkowane pojazdy bardzo utrudniają mieszkańcom przechadzanie się nimi. Szczególnie sprawia to problem osobom starszym oraz niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach także rodzicom z wózkami.

Dodatkowo, zaparkowane w ten sposób samochody utrudniają swobodny dojazd służbom MPGK po odbiór śmieci wielkogabarytowych. Podobny problem jest z dojazdem Karetek Pogotowia pod klatki schodowe, czy też Straży Pożarnej, gdy wymagana jest taka interwencja.

Dlatego mieszkańcy zwrócili się do Zarządcy terenu, Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej z prośbą o przedłużenie parkingów w miejscu tzw. kącików gospodarczych, gdzie gromadzone są odpady wielkogabarytowe. Zaproponowano wskazanie nowych miejsc poprzez montaż zamykanej wiaty w pobliżu drogi dojazdowej tak jak to zwykle bywa na innych osiedlach, by odbiór odpadów nie był kłopotliwy dla służb MPGK.

Zarządca terenu Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa uważa, że nie jest możliwe przedłużenie parkingów w miejscu kącików gospodarczych, a wydzielenie jednego takiego wspólnego miejsca na wielkogabaryty może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego oraz konflikt pomiędzy mieszkańcami. Mieszkańcy są rozczarowani i zasmuceni, że Zarządca nie próbuje zrozumieć problemów z jakimi się borykają od lat. Dodatkowo obecne składowisko śmieci wielkogabarytowych psuje estetykę osiedla Kokociniec, a często zalegające śmieci są rozrzucane i trudno jest firmie sprzątającej w tym miejscu zachować należyty porządek.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl