Data:Wtorek, 29 Listopada 2022 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 2°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 109% 94%

Złociste chryzantemy na osiedlu Kokociniec i Sadybie

Około 100 sztuk doniczek żółtych chryzantem przywieziono w poniedziałek 9 listopada na osiedle Kokociniec.
To dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic, która jako organizacja pozarządowa zgłosiła chęć bezpłatnego przejęcia kwiatów od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Producenci i sprzedawcy ramach pomocy finansowej związanej z skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze chryzantemy te przekazali do ARiMR.

W ten sposób około 900 sztuk chryzantem zostało rozdysponowanych z Ogrodnictwa Specjalistycznego Sajdak i za pośrednictwem MDK przekazanych lokalnym działaczom społecznym.

Dzięki tej inicjatywie kwiaty zostały dostarczone do:

Dziękujemy !

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowniczego Nemo im. Marka Zielińskiego