Data:Czwartek, 23 Września 2021 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 16°C Stan powietrza na osiedlu: Bardzo dobre 25% 22%

Złociste chryzantemy na osiedlu Kokociniec i Sadybie

Około 100 sztuk doniczek żółtych chryzantem przywieziono w poniedziałek 9 listopada na osiedle Kokociniec.
To dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic, która jako organizacja pozarządowa zgłosiła chęć bezpłatnego przejęcia kwiatów od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Producenci i sprzedawcy ramach pomocy finansowej związanej z skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze chryzantemy te przekazali do ARiMR.

W ten sposób około 900 sztuk chryzantem zostało rozdysponowanych z Ogrodnictwa Specjalistycznego Sajdak i za pośrednictwem MDK przekazanych lokalnym działaczom społecznym.

Dzięki tej inicjatywie kwiaty zostały dostarczone do:

Dziękujemy !

Autorem treści jest: Dorota Żywica