Data:Piątek, 21 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 22°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 89% 81%

„Obiad dla Seniora” program wsparcia dla katowickich seniorów

Jeszcze nie dawno nikt nie przypuszczałby, że wirus który pochodzi z Wuhan tak może poważnie zaszkodzić społeczeństwu europejskiemu. Wirus ten błyskawicznie rozwinął się w naszym kraju, w szczególny sposób zagrażając seniorom. Choroba Covis-19 dotyka ludzi w każdym wieku, jednak najbardziej dotkliwa jest dla seniorów. Często izolowani w domach od społeczeństwa, w trosce o ich zdrowie stają się osowiali i tracą chęć do życia. Dodatkowo niskie dochody powodują, że są niedożywieni i tracą siły. Pandemia wystawiła również na próbę, często i tak nadwyrężone, relacje seniorów z najbliższymi i znajomymi.
Z inicjatywy Fundacji Index do Przyszłości oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej „ Bezpieczna Twierdza” powstaje program „Obiad dla Seniora”, który w 2021 roku ma wspomagać seniorów, którzy z różnych powodów nie są w stanie przygotować sobie ciepłego posiłku w domu lub zjeść poza miejscem zamieszkania.

„Pandemia bardzo utrudnia życie seniorom, najbardziej narażonym i osamotnionym w związku z koronawirusem. Robienie im zakupów i pilnowanie, by mieli potrzebne leki to nie wszystko, ważny jest także ciepły posiłek, którego wielu z nich nie jest w stanie sobie samodzielnie przygotować. Dbamy o to, ale dofinansowania obydwu naszych klubów kończą się z dniem 31 grudnia 2020 roku. Jako fundacja jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim naszym seniorom dalszą aktywizację w formie profesjonalnych warsztatów oraz zajęć rozwojowych i integracyjnych, jednak brak nam środków na zapewnienie im ciepłego posiłku. Wiemy już, że jeśli otrzymamy jakiekolwiek dofinansowanie na nasze kluby seniora na rok 2021, nie będą one uwzględniały ciepłych posiłków.”

— tłumaczy Anna Skrzyńska – Prezes Zarządu Fundacji Index do Przyszłości.

Kampania „Obiad dla Seniora” skierowana jest przede wszystkim do katowickich i śląskich firm, lokalnej społeczności, ale też wszystkich, którym los seniorów leży na sercu.

„Wiele z tych osób znamy już 2 lata, obserwowaliśmy ich rozwój, ale niestety również – jak w czasie wiosennej kwarantanny – postępujące choroby czy inne dolegliwości, i widzimy jak ważne jest dla nich wsparcie poprzez zapewnienie ciepłego posiłku. Zdecydowana większość naszych podopiecznych to osoby samotne, którym brak wsparcia ze strony bliskich czy rodziny. Część z nich jest unieruchomiona z powodu niepełnosprawności lub ciężkich chorób we własnych domach, a nawet w łóżkach. Dużym problemem dla seniorów jest niska emerytura, często niewystarczająca na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Mając na celu ich rozwój i jak najdłuższe podtrzymanie lub poprawę aktualnej kondycji fizycznej i psychicznej, zagwarantowanie im obiadu jest dla nas kwestią fundamentalną.”

– dodaje Natalia Grabka, Wiceprezeska Zarządu Fundacji Index do Przyszłości.

Pojawiły się już pierwsze zgłoszenia chętnych do pomocy, ale to wciąż za mało, by zapewnić posiłki wszystkim podopiecznym. Fundacja szuka więc firm, które chciałyby wesprzeć program i zapewnić posiłek przynajmniej jednemu z seniorów, podopiecznych Bezpiecznej Twierdzy. Finansowe wsparcie może być zapewnione w formie darowizny, umowy sponsorskiej (możliwość otrzymania faktury) lub innej korzystnej dla firmy formie. Koszt obiadów dla 1 seniora na 1 miesiąc wynosi około 275 zł.
Obiady będą przygotowywane w naszym Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bezpieczna Twierdza” w katowickiej Ligocie i wydawane lub dostarczane do seniorów od poniedziałku do piątku, w godz. 13.00 – 15.00.
Katowicka Fundacja Index do Przyszłości w swojej działalności skupia się przede wszystkim na dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Od września 2017 roku prowadzi w katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Bezpieczna Twierdza”, gdzie opiekuje się dziećmi i młodzieżą, a od stycznia 2019 roku także seniorami.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl