Data:Wtorek, 6 Grudnia 2022 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 1°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 65% 57%

Masz Głos-bądź aktywny lokalnie

Dziś w formie zdalnej odbyła się ogólnopolska inauguracja Akcji Masz Głos organizowanej od 2006 roku przez Fundację Batorego. W tym roku zarejestrowała się rekordowa liczba uczestników, łącznie 307 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przy czym wielu z nich w Akcji Masz Głos uczestniczy pierwszy raz. Partnerami Akcji są Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Aktywności Lokalnej, Homo Faber, Inspiracje Stowarzyszenie Rozwoju oraz Soclab. Koordynatorzy wspomnianych organizacji wspierają lokalnych społeczników, którzy działają na rzecz bliskiego otoczenia oraz uczą się budowania współpracy z władzami lokalnymi.

Akcja Masz Głos zachęca mieszkańców do działania, dzięki temu włączają się w życie publiczne, ale przede wszystkim czują się oni współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

“Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność”Aleksander Smolar, wieloletni Prezes Fundacji im. Stefana Batorego, doradca Zarządu Fundacji.

Na początku 2022 roku Jury wybierze laureatów nagrody spośród najaktywniej działających w tej edycji wręczając Super Samorząd oraz wyróżnienia.

Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby uczestniczy w Akcji Masz Głos już trzeci raz, przy czym 2017 roku otrzymała wyróżnienie za działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Źródło: Masz Głos

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowniczego Nemo im. Marka Zielińskiego