Data:Poniedziałek, 24 Stycznia 2022 Temperatura na osiedlu Kokociniec: -5°C Stan powietrza na osiedlu: Dostateczne 196% 168%

Kobiety protestują w całym kraju

W czwartek sędziowie zależnego od Prawa i Sprawiedliwości Trybunału Konstytucyjnego orzekli o niezgodności z polską konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Wyrokiem zostało zaostrzone prawo aborcyjne, które zostało wypracowane w drodze kompromisu w latach 90.

Archikatedra Chrystusa Króla
Archikatedra Chrystusa Króla

W związku z ogłoszonym wyrokiem w wielu polskich miastach odbywają się demonstracje Kobiet nie zgadzających się na zaostrzenie prawa aborcyjnego. Jednym z miast, w którym demonstrują Kobiety są Katowice.
W piątek swoje niezadowolenie zostało wyrażone pod siedzibą PiSu, następnie przemaszerowano pod katowicką Katedrę.

W sobotę i w niedzielę również odbyły się protesty na ulicach Katowic.

Autorem jest Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowników Medycznych „Nemo” w Zabrzu.