Data:Wtorek, 28 Maja 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 14°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 137% 120%

II edycja Budżetu Zielonego Miasta Katowice

Mieszkańcy Katowic po raz drugi mieli możliwość w okresie od 26 kwietnia do 27 maja na zgłoszenie wniosków by dać szansę na realizację swoich pomysłów w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono 164 wnioski, jednak pod względem formalnym do analizy merytorycznej przekazano 153 wnioski. 28 wniosków ma charakter miejski, w tym aż 4 bezpośrednio dotyczą naszej dzielnicy:

  • Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż linii kolejowej przy dworcu PKP Ligota Panewniki
  • Warsztaty edukacyjne -jeż w Kato to nasz zwierz!
  • Projekt „Miejskie Sady” -utworzenie na terenie miasta Katowice sieci ogólnomiejskich terenów zielonych z drzewami oraz krzewami owocowymi
  • M1 dla wiewiórki

Mieszkańcy dzielnicy Ligota-Panewniki złożyli łącznie dziewięć wniosków lokalnych w tym cztery zostały zgłoszone przez przedstawicieli Inicjatywy Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba:

  • Ulica Panewnicka -zielona oś dzielnicy Ligota – Panewniki
  • Strefa zieleni przy ul. Małej oraz ul. Zielonej
  • Utworzenie niewielkiego zielonego skwerku na osiedlu Kokociniec
  • Kwietne ławeczki – przy Alejce wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 67

Ponownie jak w ubiegłym roku mieszkańcy Katowic zgłaszali projekty dotyczące siania łąk kwietnych, montażu budek lęgowych, hoteli dla owadów, rewitalizacje skwerków czy też zajęć proekologicznych, które mogą być realizowane w domach kultury, szkołach czy też w Bibliotekach Miejskich.

Bardzo ciekawym projektem wskazującym na proekologiczną postawę jest „Operacja deszczówka” , którego zastosowanie miałoby być wykorzystane przy Szkole Podstawowej nr 61 znajdującej się przy ul. Kołobrzeskiej 8, w dzielnicy Ligota Panewniki. Projekt polega na zakupieniu sześciu pojemników na deszczówkę, w których gromadzona woda zostanie wykorzystana do podlewania ogrodu sensorycznego w pobliżu szkoły. Warte uwagi są również projekty o nazwie „Katowicki Bank Drzew” złożone w pięciu dzielnicach, w tym jeden ma charakter miejski. Projekty te polegają na zabezpieczeniu funduszy w budżecie Zakładu Zieleni Miejskiej na zakup sadzonek i drzew, przy czym o miejscach ich nasadzeń mieli by decydować mieszkańcy.

Niestety mieszkańcy dzielnic Brynów część wschodnia – oś. Zgrzebnioka oraz Dąb nie zgłosili w tym roku swoich pomysłów w ramach Zielonego Budżetu Katowice. Na stronie Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice ogłoszona została lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym: Lista projektów zweryfikowanych formalnie – Zielony Budżet. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski pod względem formalnym, zostały przekazane Zespołowi Oceniającemu, który wybierze do realizacji te projekty, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Budżetu Zielonego. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września br.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl