Data:Niedziela, 14 Lipca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 18°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 18% 39%

Historia projektu „Aktywuj się w Ligocie”

Pomysł projektu „Aktywuj się w Ligocie” zrodził się podczas mojego listopadowego spotkania przy kawie z Dorotą Malejka-Żywicą z Inicjatywy Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba.

Rozmawiałyśmy o tym, jak połączyć nasze pomysły by efektywniej działać na rzecz mieszkańców dzielnicy Ligota-Panewniki.

Już jesienią zeszłego roku ze stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatywy Obywatelskiej zamierzałam pod hasłem „Aktywuj się w Ligocie” zorganizować nawigacyjny rajd rowerowy na terenie naszej dzielnicy. Potrzebowałam jednak partnera do współpracy.

Połączenie sił, zaangażowania i naszych pomysłów doprowadziło do powstania wspólnego projektu „Aktywuj się w Ligocie”.

Aktywność fizyczna każdego z nas jest bardzo ważna. Wpływa nie tylko na dobrą kondycję, ale też poprawia zdrowie i umysł.

Zamierzamy w ramach projektu „Aktywuj się w Ligocie” rozwijać aktywność fizyczną mieszkańców i zachęcać wszystkich do jej częstego uprawiania w odpowiednio wybranej dla siebie formie oraz uświadamiać jakie korzyści płyną z aktywnego stylu życia.

Aktywność fizyczna jest źródłem energii do działania i niewątpliwie przyczynia się do rozwijania potencjału mieszkańców a przez to do nabywania przez nich nowych umiejętności. Wspólne działania sprzyjają nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, współpracy i integracji sąsiedzkiej oraz włączaniu nowych mieszkańców w lokalną społeczność.

Instytucje publiczne, które zamierzamy zaprosić do współpracy w większym stopniu otworzą się na osoby mieszkające w naszej dzielnicy, dzięki czemu staną się integralnym elementem lokalnego środowiska.

Projekt na początku ma przede wszystkim popularyzować rekreację ruchową jako jeden z elementów zdrowego stylu życia, promować aktywność fizyczną, aktywizować mieszkańców dzielnicy oraz promować dzielnicę Ligota-Panewniki jako miejsce przyjazne mieszkańcom i najlepszą dzielnicę do zamieszkania dla miłośników sportu.

Organizatorem wszelkich działań, które będą odbywać się w ramach projektu „Aktywuj się w Ligocie” będą Kokociniec.pl, stowarzyszenie Kuźnia Inicjatywy Obywatelskiej oraz Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba wraz z podmiotami każdorazowo zaproszonymi do współpracy.

Chciałabym, aby projekt „Aktywuj się w Ligocie” objął w przyszłości nie tylko aktywność fizyczną ale również aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców dzielnicy Ligota-Panewniki.

Beata Kapica-Zając
Publikowane przez Beata Kapica -Zając Działaczka społeczna i organizatorka akcji oraz imprez na rzecz społeczności lokalnych, Prezes zarządu stowarzyszenia Kuźnia Inicjatywy Obywatelskiej, Przewodnicząca Rady Osiedla Kokociniec, studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biega dla przyjemności, czyta dla odmiany, gotuje z pasją.