Data:Czwartek, 8 Grudnia 2022 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 2°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 100% 86%

Dolina Potoku Kokociniec poleca się na spacery

17 września dzięki akcji „OdktywaMy Dolinę Potoku Kokociniec” mieszkańcy okolicznych osiedli oraz katowiccy aktywiści uporządkowali tereny zielone otaczające Dolinę Potoku Kokociniec.

Celem działania było również wytyczenie ścieżki od ul. Stanisława Hadyny, która prowadzi do Doliny Potoku Kokociniec. Natomiast zamieszczone przez Nadleśnictwo zielone znaki na drzewach doprowadzą spacerowiczów do samego potoku. Podążając dalej, tuż za potokiem znajduje się polana, na której w 2023 roku zostanie realizowany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec.

Będzie to ogrodzona przestrzeń z wyposażeniem do treningów i zabawy dla czworonogów. Właściciele psów będą mogli spuścić swojego psa ze smyczy by pozwolić mu swobodnie się wybiegać i kontaktować z innymi czworonogami. Będzie to również doskonałe miejsce spotkań wielu opiekunów psów, oferując psom swobodę a ich opiekunom chwilę wytchnienia.

W 2023 roku w ramach zgłoszonego zadania do Budżetu Zielonego Miasta Katowice Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach dokona pielęgnacji drzew i krzewów na terenie należącym do miasta Katowice w sąsiedztwie z ul. Stanisława Hadyny, w pobliżu potoku Kokociniec. Dodatkowo zostaną również zamontowane budki lęgowe, by w ten sposób zadbać bioróżnorodność biologiczną na tym terenie.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowniczego Nemo im. Marka Zielińskiego