Data:Niedziela, 14 Lipca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 18°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 18% 46%

Budżet Obywatelski w Katowicach – wyniki weryfikacji

Kolejny etap X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zakończony. Pozytywny wynik weryfikacji merytorycznej uzyskało 230 wniosków, a więc prawie 78% spośród wszystkich zgłoszonych. Tegoroczne głosowanie na zadania z BO odbędzie się w dniach 11 – 24 września.

Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,4 tys. – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Właśnie zakończył się kolejny etap tegorocznej, dziesiątej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Weryfikację wniosków pozytywnie przeszło 230 projektów. Głosowanie, do udziału w którym zachęcam już dzisiaj każdego mieszkańca bez względu na wiek, rusza 11 września – dodaje prezydent.

W tym roku wnioski do katowickiego Budżetu Obywatelskiego złożyło 216 osób, które przekazały do Urzędu Miasta Katowice w sumie 296 projektów. Łączny szacunkowy koszt realizacji tych wszystkich zadań wynosi ponad 58 mln zł. Pierwszy etap oceny, weryfikację formalną, przeszły 283 wnioski. W trakcie drugiego etapu dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, a dwa inne zostały ze sobą połączone. Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 230 projektów, z czego 22 to zadania o charakterze ogólnomiejskim. Łączna zweryfikowana wartość pozytywnie ocenionych zadań to przeszło 36,5 mln zł, przy czym ponad 12,3 mln zł to wartość zadań ogólnomiejskich.

Najbardziej kosztownym projektem, który przeszedł etap oceny wniosków jest zadanie ogólnomiejske zakładające budowę lekkoatletycznego obiektu sportowego wraz z remontem chodników i placu przy znajdującej się na os. Tysiąclecia Szkole Podstawowej nr 58. Jego koszt został wyceniony na blisko 3 mln zł. Pozytywnie zweryfikowane zostały wszystkie projekty z czterech dzielnic: Śródmieścia, Bogucic, Dąbrówki Małej i Podlesia. Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów jest w dzielnicach: Ligota-Panewniki (21), Bogucice (16) oraz Kostuchna (13).

Podczas oceny wniosków 17 z nich otrzymało od komórek oceniających status zadań dwuletnich. To informacja dla wnioskodawców, że ze względu na różne czynniki ich realizacja będzie rozłożona w czasie na dwa lata. Te czynniki to m.in. duży zakres inwestycji, jej stopień skomplikowania, konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń lub poczynienia uzgodnień np. z gestorami sieci – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice.

Wśród zadań pozytywnie ocenionych znajdują się te dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach, np. poprzez remonty chodników, montaż luster drogowych czy doświetlenie przejść dla pieszych. Są również projekty skierowane do seniorów, takie jak retroteki w Zawodziu czy organizacja spotkań, zajęć ruchowych i kulturalnych w Piotrowicach-Ochojcu. Pozytywnie oceniono zadania zakładające remonty placów zabaw m.in.: w parku Kościuszki, Koszutce, os. Witosa i os. Tysiąclecia. Przebudowane mogą zostać korty tenisowe w Dolinie Trzech Stawów, a w parku Zadole mogą zostać zamontowane poidełka.

Na etapie oceny merytorycznej negatywnie zweryfikowanych zostało 50 zadań. Najczęstsze powody takiej oceny to:

  • stan własnościowy terenu niepozwalający na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego
  • zbyt duża ingerencja w istniejącą zieleń – np. konieczność wycinki kilkudziesięciu drzew i krzewów by wybudować drogę rowerową,
  • nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych – koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie do wartości zgłoszonego zadania.
  • Od negatywnej oceny merytorycznej, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie. Należy je zgłosić w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – czyli do dnia 16 sierpnia br. włącznie. Informacje o sposobie zgłoszenia odwołania oraz szczegóły dotyczące projektów pozytywnie ocenionych dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach: bo.katowice.eu.

Do 25 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofania swoich projektów, tak więc ostateczną listę zadań, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców poznamy 28 sierpnia. Tegoroczne głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną, w terminie od 11 do 24 września. Podobnie jak w latach poprzednich w głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Katowic.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl