Data:Wtorek, 23 Kwietnia 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 1°C Stan powietrza na osiedlu: Dostateczne 91% 177%

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W IX edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Katowic spośród zakwalifikowanych do głosowania 259 projektów do realizacji wybrali 148 z nich. Pierwsze osoby zagłosowały już trzy minuty po północy 10 września i były to głosy na zadania z dzielnicy Murcki. W ostatnich godzinach głosowania największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Zarzecza, choć ostatni głos został oddany na niecałą minutę przed zablokowaniem systemu i dotyczył projektu z Podlesia.

Dziękuję mieszkańcom naszego miasta za zaangażowanie w tworzenie katowickiego budżetu obywatelskiego. O sukcesie tej inicjatywy decyduje praca wielu osób – od wnioskodawców, osoby popierające projekt na etapie ich zgłaszania, poprzez wszystkich głosujących, jak również realizatorów przedsięwzięcia, na użytkownikach oczywiście kończąc. W tym roku w głosowaniu wzięło udział prawie 39 tysięcy mieszkańców, którzy wybrali do realizacji więcej projektów niż w poprzednich dwóch edycjach. Najmłodszy głosujący nie miał ukończonego jeszcze roku, a najstarszy miał już skończone 99 lat. Świadczy to o tym, że budżet obywatelski to narzędzie służące każdemumówi Marcin Krupa prezydent Katowic.

141 projektów lokalnych zostanie zrealizowanych w 2023 roku, w poszczególnych częściach miasta. 5 zadań, ze względu na swój złożony charakter, konieczność uzgodnień oraz uzyskania pozwoleń podczas weryfikacji merytorycznej otrzymało status projektu dwuletniego. Najwięcej zadań zostało wybranych w dzielnicach: Śródmieście (12), Ligota-Panewniki (11), Giszowiec (10). W Podlesiu wartość wszystkich zgłoszonych projektów nie przekroczyła puli środków przeznaczonych na dzielnicę – w związku z tym, wszystkie propozycje, które uzyskały wymagany minimalny próg poparcia, przeszły do realizacji.

Zgodnie z Regulaminem BO, do realizacji przechodzi każde zadanie, które uzyskało największą liczbę głosów, czy to w głosowaniu na zadania ogólnomiejskie, czy w poszczególnych dzielnicach. Dalej, patrząc na listę zadań uszeregowaną zgodnie z liczbą zdobytych głosów do realizacji przeznaczany jest kolejny projekt, którego wartość mieścił się w pozostałej puli środków i tak aż do wyczerpania dostępnej puli. Stąd są przypadki, że do realizacji przechodzi np. projekt, który uzyskał mniej głosów, ale jego wartość mieściła się w dostępnym dla danej dzielnicy budżeciewyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej.

Frekwencja w poszczególnych dzielnicach była zróżnicowana. Największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Dąbrówki Małej, uzyskując frekwencję na poziomie 23,47%. Kolejnymi dzielnicami wyróżniającymi się pod tym względem są Załęska Hałda-Brynów cz. wschodnia (21,32%) oraz Murcki (19,46%). Do wspomnianych, najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z decyzją prezydenta, w przyszłym roku trafią tzw. nagrody za frekwencję, tj. 22 594 zł dla Dąbrówki Małej, 13 556 zł dla Załęskiej Hałdy-Brynowa cz. wschodniej, 9 038 zł dla Murcek. Murcki to dzielnica, która na 9 dotychczasowych edycji tylko dwa razy wypadła poza pierwszą trójkę dzielnicowej frekwencji głosowań.

Wartość wybranych przez mieszkańców zadań lokalnych to ponad 11,86 mln złotych. Spośród projektów lokalnych najwięcej środków zostanie przeznaczonych na rewitalizację giszowieckiego parku (380 tys. zł), monitoring dla os. Tysiąclecia (367 tys. zł) oraz adaptację pracowni do realizacji zajęć z nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 42 w dzielnicy Szopienice-Burowiec (ponad 347 tys. zł). Prawie całe dostępne pule środków zostały rozdysponowane w dzielnicach: Koszutka (pozostało 1 411 zł), Bogucice (pozostało 1 594 zł) oraz Piotrowice-Ochojec (pozostało 2 326 zł).

Najwięcej głosów na projekty lokalne otrzymały zadania: Monitoring dla Tysiąclecia (3 678), Aktywny senior 55+ w dzielnicy Piotrowice-Ochojec (2 046) oraz Przerwa na edukację (1 902), zakładający m.in. dostosowanie przestrzeni szkolnych do wypoczynku uczniów podczas przerw w Szkole Podstawowej nr 11 w dzielnicy Załęska Hałda-Brynów cz. wschodnia.

W głosowaniu na zadania ogólnomiejskie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu do realizacji 2 projektów: budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (2,2 mln zł) oraz tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów (798 tys. zł), wyczerpując tym samym pulę środków przeznaczonych na zadania w tej kategorii. Mieszańcy na wspomniane projekty oddali kolejno 17 860 i 8 078 głosów.

Tradycyjnie wiele wybranych zadań dotyczy wydarzeń – w 2023 roku odbędą się m.in. Jarmarki Bożonarodzeniowe na Kostuchnie i Podlesiu oraz lokalne festyny (np. w Bogucicach, Koszutce i Załężu). Poprawi się także bezpieczeństwo mieszkańców w związku z realizacją projektów związanych z instalacją monitoringu miejskiego (os. Tysiąclecia), zamontowaniem elektronicznych wyświetlaczy prędkości (Podlesie, os. Paderewskiego-Muchowiec), montażem dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych (Os. Witosa) czy przebudową dzielnicowych latarni (Koszutka). Zadania z zakresu oświaty zakładają m.in. modernizację i unowocześnienie, ogólnodostępnego placu zabaw z miejscem do spotkań rodzinnych (Dąbrówka Mała), stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej (os. Tysiąclecia), remont i doposażenie pracowni fryzjerskiej do praktycznej nauki zawodu (Zawodzie).

Tegoroczna frekwencja wyniosła 14,47%. Spośród wszystkich osób, które zagłosowały większość stanowiły kobiety – 57%. Najaktywniejszą grupą wiekową byli 39-latkowie (1 053 osób), z kolei osoby powyżej 55 roku życia stanowiły 24% głosujących, a poniżej 18 roku życia – 22%. Swoje głosy na projekty zgłoszone w IX edycji Budżetu Obywatelskiego Katowice oddało 107 osób powyżej 90 roku życia.

Budżet Obywatelski Katowice
Budżet Obywatelski Katowice

>>WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW
W IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH
<<

Notatka Prasowa Miasta Katowice

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl