Data:Piątek, 21 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 25°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 139% 85%

WYBRANO ZADANIA DO REALIZACJI Z III EDYCJI ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE

Po publikacji zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców Katowic w Budżecie Obywatelskim, czas na wyniki III edycji Zielonego Budżetu. W 2023 r. zostanie zrealizowanych 96 zadań za kwotę prawie 2,8 mln zł. To rekordowa edycja zarówno pod względem liczby wybranych do realizacji zadań jak i złożonych wniosków.

W Katowicach oprócz środków w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy dysponują dodatkową pulą pieniędzy, które mogą przeznaczyć na swoje pomysły wspierające poprawę środowiska naturalnego w mieście. Łączna wartość obu działań to ponad 20,5 mln zł, z czego 3 mln przeznaczone są na zadania z Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Zielony Budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. O tym jak ważne to zadanie najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków. W tym roku padł rekord – było ich 222. 146 wniosków przeszły pozytywną rekomendację i zostały poddane ocenie przez Zespół Oceniający. Biorąc pod uwagę wyniki prac zespołu i jego rekomendacje, postanowiłem wyznaczyć do realizacji 96 spośród zgłoszonych zadań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Założenie jest proste – do Zielonego Budżetu mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły tylko z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Każde zadanie jest sprawdzane od strony formalnej, następnie weryfikowane są możliwości jego wykonania.

Ponieważ co roku wartość zgłoszonych zadań przekracza środki finansowe przeznaczone na ich realizację rekomendacje, które zadania najpełniej wpisują się w ideę Zielonego Budżetu, wydaje powołany Zespół Oceniający – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Podobnie jak w zeszłym roku zespół zarekomendował więcej zadań do realizacji niż wynika to z przyznanych środków, proponując wykonanie części z nich w mniejszej kwocie – dodaje.

Zespół oceniający tworzą specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej. Wsparciem w ocenie byli przedstawiciele strony społecznej dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański oraz Natalia Szyszko – prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna. W obradach udział brali także przedstawiciele tych komórek urzędu i jednostek, które oceniały zadania na etapie weryfikacji merytorycznej.

W tegorocznej edycji wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazło się sporo ciekawych projektów. Wśród ogólnomiejskich wymienić można chociażby zadanie pod nazwą Zielona Stawowa/Drzewa wracają na ul. Stawową, w ramach którego w miejscach gdzie pierwotnie rosły drzewa (głównie po stronie zachodniej) mają zostać nasadzone nowe. Natomiast w ramach projektu pod nazwą Łapmy deszczówkę w Katowicach na terenach podległych KZGM oraz innym jednostkom miejskim (miejskie domy kultury, miejska biblioteka publiczna, miejski ośrodek pomocy społecznej) zamontowanych zostanie 50 pojemników na wodę.

Ponadto wybrane do realizacji zadania polegać mają m.in. na: nasadzeniu pnączy na ekranach akustycznych w obrębie miasta czy zakupie przenośnych donic miejskich z drzewkami, krzewami, kwiatami – do ustawienia tam, gdzie nie ma możliwości posadzenia drzew bezpośrednio w gruncie, np. na rynku w Murckach, placu Wyzwolenia w Nikiszowcu czy wzdłuż ul. Le Ronda.

Poza zazielenieniem Katowic, wybrano także zadania o charakterze edukacyjnym. Są to m.in. warsztaty edukacyjne „EkoKato-warsztaty kulturalne” oraz „EKOkulturalni!” dla wszystkich mieszkańców miasta, zajęcia związane z ochroną owadów zapylających, które mają się odbyć się w Zawodziu i Załężu. Wśród wskazanych zadań znalazło się kilka propozycji związanych ze zdrowiem, m.in. „Ogród terapeutyczny dla pacjentów szpitala w Ochojcu oraz mieszkańców Katowic” czy „Kwiatowa ostoja – Ogród Społeczny” na ul. Łętowskiego. Nie zabrakło również propozycji skierowanych dla najmłodszych: „EKOteatrzyki – cykl przedstawień teatralnych” w Kostuchnie czy „Zielony zakątek – warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody w Miejskim Przedszkolu nr 93 w Katowicach”.

Zielony Budżet Miasta Katowice 2023
Zielony Budżet Miasta Katowice 2023

Źródło: Notatka Prasowa Miasta Katowice

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl