Data:Piątek, 21 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 25°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 139% 85%

WYBORY do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji


W wyniku naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice, przeprowadzonego w terminie od 1 września do 14 września 2023 r., wpłynęło 20 zgłoszeń.

Na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji głosować mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Miasta Katowice.

Zgodnie z przyjętym trybem:

  • Głosowanie trwa 14 dni w terminie od 22 września do 06 października br.
  • Każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na 8 kandydatów do Rady na karcie do głosowania.
  • Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny, która jest dostępna:
    w Urzędzie Miasta Katowice, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter – w godz.: poniedziałek, czwartek: 7.30-17.00; wtorek, środa: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00.
  • w Urzędzie Miasta Katowice, w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Rynek 1, piętro VII, pokój 808 – w godz.: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.
  • w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7 – w godz.: poniedziałek, środa, piątek: 9.00-17.00; wtorek, czwartek: 11.00-19.00
  • Głos oddaje osoba/osoby upoważniona/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej.
  • W pozostałych przypadkach, Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, którą dopina do Karty do głosowania (wzór poniżej).

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowice ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746 lub 32 2593-118.

Do pobrania:

Karta do głosowania i wzór upoważnienia

Poniżej prezentujemy listę kandydatów wraz uzasadnieniem wpisanym w punkcie 4. Karty zgłoszenia kandydata na Członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji.

Lista kandydatów zgłoszonych na członków Rady VI kadencji wraz z opisem.pdf

Źródło: Notatka Prasowa Miasta Katowice

Czytaj również:

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl