Data:Niedziela, 14 Lipca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 18°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 18% 39%

Światowy Dzień Wody i edukacyjne spotkania z mieszkańcami

Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca, to czas refleksji nad wartością najważniejszego zasobu naturalnego – wodą. W tym dniu szczególnie istotne staje się podkreślenie roli dbałości o wodę i promocji świadomego korzystania z niej. W ramach tego wydarzenia, w przyszłym tygodniu będą odbywały się spotkania pod hasłem: „Od najmłodszych do najstarszych mieszkańców miasta, rozmowy o wodzie i nie tylko”. Podczas tych spotkań, pracownicy Katowickich Wodociągów będą mówić o wodzie i jej ważnej roli dla społeczeństwa.

Jako Katowickie Wodociągi od lat nie jesteśmy tylko dostawcą wody, ale także aktywnym uczestnikiem działań na rzecz ochrony środowiska i promocji zdrowego trybu życia. Naszym priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do wody, która spełnia najwyższe standardy jakościowe. Dzięki zaawansowanym technologiom i stałemu nadzorowi, woda dostarczana przez Katowickie Wodociągi jest czysta, zdrowa i bezpieczna do bezpośredniego spożycia – mówi Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów.

Picie wody jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia, ponieważ pomaga w nawodnieniu organizmu. Woda wspiera zdrowie układu moczowego, poprawia trawienie oraz może pomóc w utrzymaniu odpowiedniej wagi ciała. Dodatkowo, regularne spożywanie wody korzystnie wpływa na kondycję skóry, reguluje temperaturę ciała, zwiększa energię i koncentrację, oraz pomaga w procesie detoksykacji organizmu. Dlatego ważne jest, aby regularnie spożywać odpowiednią ilość wody każdego dnia. Ważna też jest jej jakość, dlatego jednym z kluczowych elementów promocji zdrowego trybu życia jest zachęcanie do picia wody z kranu. Woda kranowa jest nie tylko bezpieczna, ale również ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla wody butelkowanej. Picie wody z kranu pozwala ograniczyć ilość plastikowych butelek, które trafiają na wysypiska śmieci oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla związaną z produkcją i transportem butelkowanej wody. Warto również podkreślić, że picie wody z kranu to dobry wybór dla portfela. W porównaniu z wodą butelkowaną, woda z kranu jest znacznie tańsza, co pozwala oszczędzać pieniądze.

Katowickie Wodociągi angażują się również w działania na rzecz edukacji społecznej w zakresie ochrony i oszczędnego korzystania z wody. Poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń, warsztatów i akcji społecznych jak „Kranówka Katowicka – „Szluknij sie z kokotka!”, promują świadomość ekologiczną oraz zachęcają do podejmowania konkretnych działań na rzecz dbania o wodę.

Światowy Dzień Wody to doskonała okazja nie tylko do promocji picia wody z kranu, ale także do podkreślenia jej globalnego znaczenia i potrzeby odpowiedzialnego wykorzystywania. Woda jest niezbędnym elementem życia na ziemi, a jednocześnie w niektórych regionach świata coraz bardziej deficytowym. Dlatego też inicjatywy podejmowane w ramach tego święta mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na pilną potrzebę ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą

Chcemy uświadamiać dzieci i młodzież, dlaczego woda jest tak ważna dla społeczeństwa. Poprzez gry i zabawy, które przybliżą dzieciom pracę wodociągów, uświadomimy również dlaczego, gdy chce nam się pić, to najlepiej sięgnąć właśnie po wodę. Będziemy poruszać również takie kwestie jak: Dlaczego czasem w naszym kranie nie ma wody? Budowanie świadomości jest kluczowe dla przyszłego gospodarowania zasobami wodnymi – mówi Jolanta Wszędyrówny z Katowickich Wodociągów.

Spotkania zaczynają się 18 marca. W Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych wraz z młodzieżą będziemy mówić o wodzie i o tym jak nasze codzienne nawyki wpływają na stan sieci kanalizacyjnej i proces oczyszczania ścieków. Spotkania z młodszymi mieszkańcami zaczynają się 19 marca w Miejskim Przedszkolu nr 95. Poprzez zabawę pracownicy Katowickich Wodociągów będą uczyć jak szanować wodę i o nią dbać. Następnego dnia podobne zajęcia będą organizowane w Szkole Podstawowej nr 40, ale tym razem dostosowane do nieco starszych dzieci.

21 marca w ramach współpracy z MOPS przy ul. Wita Stwosza 7 i Centrum Społecznościowym w Śródmieściu rozpocznie się cykl spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Śródmieścia. Na cykl składają 3 spotkania warsztatowe. Pierwsze zaplanowano na 21 marca, a jego tematyka będzie skupiona na wodzie. Spotkanie ma mieć formę prezentacji połączonej z warsztatami, które poprowadzą pracownicy Laboratorium Centralnego Katowickich Wodociągów.

Poprzez takie działania Katowickie Wodociągi dążą do podniesienia świadomości społecznej na temat ekologicznych aspektów związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz promowania zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych.

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Jako powód podano fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Opracowanie: Katowicka Agencja Wydawnicza

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl