Data:Wtorek, 28 Maja 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 15°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 137% 86%

Sprzątnij po swoim psie. To dobry zwyczaj.

Mimo, że sprzątanie po psie to podstawowy obowiązek każdego właściciela czworonoga, obserwujemy, że w naszej okolicy wciąż ten „problem” pojawia się na trawnikach.


Według obowiązującego prawa każda gmina uchwala własny regulamin określający obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXXI/678/21 z dnia 9 lutego 2021 roku (§23 pkt 2) dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice „do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy usuwanie zanieczyszczeń stałych pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego”.


Od kilku dni mieszkańcy osiedla Kokociniec dostrzegają montaż tabliczek zachęcających do sprzątania po swych pupilach. Jest to wynik działań społecznych w ramach tegorocznej akcji „Masz Głos” , która odbywa się dzięki przekazaniu przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach tabliczek informacyjnych, które z kolei za zgodą zarządców terenów Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnikzostały zamontowane na osiedlu Kokociniec.

Autorką zdjęcia jest Sara Zając

Działanie to ma na celu zmienić świadomość i nawyki właścicieli czworonogów w zakresie sprawowania nad nimi szeroko rozumianej opieki, ze szczególnym uwzględnieniem sprzątania psich odchodów. Usuwanie odchodów po swoim pupilu z miejsc publicznych to nie tylko odpowiedzialność za otoczenie, ale również przejaw troski o zdrowie innych ludzi oraz zwierząt.
Należy pamiętać, że odchody te mogą zawierać larwy pasożytów i szkodliwe bakterie, na które narażone są małe dzieci i inne zwierzęta. Larwy glisty lub tasiemca mogą przedostać się do organizmu i spowodować chorobę pasożytniczą.

Warto podkreślić, że sprzątanie po pupilu jest konieczne we wszystkich miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności zieleńce, parki, drogi, chodniki czy też podwórka. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne lub w pojemnikach do tego specjalnie przeznaczonych.
Już wkrótce kolejne tabliczki zostaną zamontowane na osiedlu Sadyba.

Więcej zdjęć w naszej -> galerii

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl