Data:Poniedziałek, 17 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 23°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 133% 66%

Segregujmy odpady… odpowiedzialnie

Wrzucanie do pojemnika z papierem zabrudzonego pudełka po pizzy wydaje się logicznym rozwiązaniem, ale czy na pewno? Karton zanieczyszczony resztkami jedzenia, niestety mimo szczerych chęci, wrzucony do segregacji nie będzie nadawał się do przetworzenia. Dodatkowo podczas sortowania odpadów w sortowni będzie musiał być oddzielony i skierowany do innych procesów przetwarzania, co generuje niepotrzebnie czas i pieniądze. Podobnie dzieje się, jeżeli do odpadów zmieszanych trafi jeden z pozostałych surowców, czyli szkło, plastik czy papier. A wystarczy chwila refleksji przed wyrzuceniem odpadu do kosza. W końcu wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów.

Podstawowa segregacja zakłada podział na trzy frakcje surowcowe – papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady bio i zmieszane. Jednak nie zawsze udaje nam się odpowiednio dopasować odpad do pojemnika. Czasami segregacja to nie taka prosta sprawa. Zabrudzone kartonowe opakowanie po jedzeniu to papier, jednak czy powinno trafić do pojemnika niebieskiego? Właśnie nie – jest to odpad zanieczyszczony – dlatego powinien trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Tak samo dzieje się w przypadku np. ubrań. Większość z nich obecnie wytwarzana jest z tworzyw sztucznych. Czy powinny trafić do pojemnika żółtego? Nie – wszystkie ubrania traktowane są jako zużyta odzież i tekstylia, więc powinny trafić do specjalnego kontenera na odzież albo do jednego z czterech GPZO znajdujących się na terenie naszego miasta.

Odpady niebezpieczne mogą nawet wybuchnąć

Istnieje również grupa odpadów, która uznawana jest za niebezpieczną.

Te odpady z całą pewnością nie mogą trafić do żadnego z podstawowych pojemników. Wymagają „szczególnego” traktowania. Do takich odpadów zaliczamy baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, opakowania po farbach i różnych chemikaliach, a także np. butle gazowe, gaśnice itp. Pamiętajmy! Te odpady absolutnie nie mogą znaleźć się w żadnym z pojemników. Należy je dostarczyć do jednego z GPZO. Jeżeli tego typu materiał dostałby się do śmieciarki, która zgniata odpady, to mogłoby dojść do wybuchu. A nawet gdyby udało się je dowieźć do sortowni, to podczas całego procesu rozsortowywania odpady takie mogłyby trafić np. do rozdrabniarki, co mogłoby również doprowadzić do wybuchu lub samozapłonu. Niestety takie sytuacje już się zdarzały – tłumaczy Dariusz Prenzel, dyrektor Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w MPGK Katowice.

Niepozorna bateria to też odpad niebezpieczny

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że baterie, które wykorzystujemy na co dzień w wielu urządzeniach, to również odpad niebezpieczny. Składają się one z wielu substancji, wśród których możemy wymienić m.in. ołów, kadm czy nikiel. Prawidłowo używane nie stanowią zagrożenia, ale po wyrzuceniu i utracie kontroli nad tym, co się z nimi dzieje, mogą skazić np. glebę czy wodę. Ich selektywna zbiórka, a później odpowiedni recykling pozwala chronić środowisko, a także odzyskać surowce i przetworzyć je ponownie. W zeszłym roku MPGK Katowice zebrało ich prawie 2,1 ton, co wykazuje nieznaczną tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich. Baterie powinniśmy przewozić do jednego z czterech PSZOK-ów lub oddawać do miejsc, które prowadzą ich zbiórkę – często to np. szkoły czy sklepy.

Pracownicy muszą uważać

Warto pamiętać, że system segregacji odpadów nie jest w pełni automatyczny. Obsługą odbioru odpadów, opróżnianiem pojemników czy nawet sortowaniem zajmują się ludzie – pracownicy MPGK, którzy są bezpośrednio narażeni, kiedy w odpadach znajdują się substancje niebezpieczne. Oprócz zagrożenia wybuchem pamiętać należy również o takich odpadach niebezpiecznych, jak choćby zużyte strzykawki z igłą. Podczas przenoszenia odpadów czy segregacji może dojść do zakłucia, co rodzi wiele problemów i konieczność natychmiastowej hospitalizacji. Pamiętajmy, że każdy odpad niebezpieczny, który zostanie wrzucony do pojemnika, stwarza realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia i działa niekorzystnie na środowisko naturalne.

Prawidłowa segregacja jest niezwykle ważnym obecnie tematem. Zdajemy sobie coraz bardziej sprawę, że odpady należy segregować, przede wszystkim dla dobra naszej planety. Jednak także nasze bezpieczeństwo jest przy tym ważne, ponieważ wyrzucając niewłaściwy odpad do złego pojemnika, możemy spowodować reakcję, której skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć – podsumowuje Dariusz Prenzel.

Opracowanie: Katowicka Agencja Wydawnicza

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl