Data:Sobota, 4 Lutego 2023 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 3°C Stan powietrza na osiedlu: Bardzo dobre 8% 7%

Rosną ceny wody i odprowadzania ścieków

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, od dnia 27.10.2021 r. przez kolejne trzy lata na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Cena/stawka [zł/m3] brutto

  • WODA + ŚCIEKI do dnia 26.10.2021 r. (dotychczasowa cena) 14,11
  • WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2021 r. do dnia 26.10.2022 r. 15,43
  • WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2022 r. do dnia 26.10.2023 r. 15,46
  • WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2023 r. do dnia 26.10.2024 r. 15,52

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik odpowiednio zaktualizowała kwoty zaliczek na poczet zużycia wody, stanowiące składnik opłaty eksploatacyjnej (czynszu), począwszy od listopada bieżącego roku.

Źródło: SM Górnik

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowniczego Nemo im. Marka Zielińskiego