Data:Poniedziałek, 17 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 22°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 133% 64%

Milion złotych na realizację kolejnych 169 inicjatyw mieszkańców

W ramach 12. edycji Inicjatywy lokalnej w Katowicach do realizacji w 2024 r. wybrano 169 zadań. Spośród 225 wniosków dofinansowanie otrzymają te, które spełniały warunki formalne i najlepiej wpisują się w strategie i programy miejskie w różnych obszarach.

Inicjatywa lokalna to sprawdzone narzędzie do włączania się katowiczan w kształtowanie przestrzeni publicznej oraz wzmacniania sąsiedzkiego współdziałania. Kluczowe tu jest zaangażowanie w realizację swojego pomysłu wnioskodawców i lokalnej społeczności. W ramach kolejnej, 12 edycji wpłynęło 225 wniosków, spośród których 169 otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1 miliona zł. Dzięki tym inicjatywom będziemy dalej pracować nad ulepszaniem i upiększaniem przestrzeni Katowic oraz mocniejszą integracją mieszkańców poprzez wsparcie lokalnych grup sąsiedzkich i aktywistów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania. Dzięki ich aktywności nieustannie podnosimy jakość życia w mieście – dodaje prezydent.

Najwięcej zadań zostanie zrealizowanych w Ligocie-Panewnikach – 19, Szopienicach-Burowcu – 18 oraz Giszowcu – 17. Najwięcej pozytywnie ocenionych pomysłów dotyczy zakresu szeroko pojętej kultury – 81. To zadania takie jak warsztaty muzyczne, warsztaty z dziergania czapek, podtrzymywanie tradycji robótek ręcznych, organizacja targu staroci w Giszowcu oraz plenerów malarskich w Ligocie. Natomiast 66 zadań będzie dotyczyło edukacji i sportu – to takie inicjatywy jak konkursy poetyckie, lingwistyczne czy historyczne, organizacja pikników rodzinnych, ale też np. uporządkowanie terenów zielonych na dziedzińcu VIII LO wraz z zakupem stojaków rowerowych.

Po raz pierwszy inicjatywy lokalne w Katowicach można było zgłaszać w 2013 roku, kiedy to zrealizowano 4 pomysły mieszkańców, a na ich realizację zabezpieczonych było 100 tys. zł. W 2016 roku, w związku z rosnącą aktywnością mieszkańców, prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o zwiększeniu puli inicjatywy lokalnej do poziomu 1 mln zł. To pozwoliło stworzyć obok budżetu obywatelskiego kolejne narzędzie, z którego chętnie korzystają mieszkańcy.

Różnica polega na tym, że przy realizacji inicjatyw lokalnych mieszkańcy angażują się poprzez pracę społeczną – to konieczny element tej formy współpracy, który jest weryfikowany na etapie oceny wniosków. Niejednokrotnie mieszkańcy wnoszą też wkład rzeczowy, wykorzystując swój sprzęt domowy czy specjalistyczny podczas działań w ramach inicjatywy, a czasem również wkład własny finansowy lub pozyskany z innych źródeł – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych. – Bez względu na motyw przewodni czy zakres tematyczny inicjatyw lokalnych, wszystkie wybrane do realizacji inicjatywy wspomagają rozwój mniejszych lub większych wspólnot i lokalnych społeczności w naszym mieście – dodaje.

O Inicjatywie

Od 2013 r., kiedy po raz pierwszy uruchomiono tę formę współpracy miasta z mieszkańcami, wsparcie w ramach tego programu uzyskało 969 inicjatyw, w tym 169 propozycji z ostatniej edycji, których realizacja odbędzie się w 2024 r. Z każdym rokiem rośnie zaangażowanie mieszkańców w realizację swoich pomysłów. Przykładowo, w 2021 r. przy 105 inicjatywach mieszkańcy wnieśli 26 552 godziny pracy społecznej. Natomiast w 2022 r. w ramach 116 zrealizowanych inicjatyw, mieszkańcy wnieśli rekordową dotychczas liczbę 35 577 godzin pracy społecznej. Dane za rok 2023 poznamy po okresie sprawozdawczym, który zakończy się w połowie lutego br.

Nabór wniosków w inicjatywie lokalnej na 2024 rok trwał od 1 października do 15 listopada 2023 r. Więcej informacji na temat Inicjatywy lokalnej można znaleźć na stronie internetowej: katowice.eu w zakładce „Dla mieszkańca”. Wyniki ostatniej edycji dostępne są TUTAJ.

Źródło: Notatka Prasowa Miasta Katowice

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl