Data:Czwartek, 18 Lipca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 16°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 80% 43%

Zostań partnerem programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”

Miasto Katowice zachęca:

 • instytucje publiczne,
 • podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą,
 • kluby sportowe,
 • organizacje pozarządowe

do rozpoczęcia współpracy i zostania Partnerem Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”.

Zdjęcie poglądowe Katowickiej Karty Mieszkańca

Oferowane zniżki skierowane mogą być do jednej z trzech grup klientów:

 • dla wszystkich mieszkańców Katowic,
 • dla seniorów 60+,
 • dla rodzin wielodzietnych.

Pełniąc rolę Partnera Katowickiej Karty Mieszkańca zyskacie Państwo m.in. kolejne kanały komunikacji marketingowej, za pomocą których możecie Państwo prezentować swoja ofertę dla ściśle określonej grupy klientów.

Aby przyłączyć się do Programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej kkm.katowice.eu (lub z naszej strony pod tym adresem) i przesłać go mailem na adres: kartamieszkanca@katowice.eu lub listownie na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta.

PROGRAM – informacje ogólne

Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” uruchomiony został od dnia 1 września 2020 r. W ramach Programu wydawana jest Karta Mieszkańca, uprawniająca posiadacza do szeregu zniżek, ulg i preferencji.

O wydanie Karty mogą ubiegać się osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane w Katowicach na pobyt stały,
 • są zameldowane w Katowicach na pobyt czasowy i rozliczają tu podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • rozliczają w naszym Mieście podatek dochodowy od osób fizycznych,
  (do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci osób, o których mowa powyżej, w wieku do 18 roku życia),
 • przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w wieku do 18 roku życia), wychowawcy
  i dyrektorzy tych placówek.

Katowicką Kartę Mieszkańca pozyskań można bezpłatnie w trzech rożnych formach, tj.:

 • plastikowej – w przypadku każdej z uprawnionych osób – otrzymanie Karty możliwe jest w Biurze Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5 w Katowicach,
 • elektronicznej – aplikacja M-karty do pobrania samodzielnie przez osoby zameldowane na stałe w Katowicach
  z aplikacji internetowej KKM lub aplikacji mobilnej KKM dostępnej w sklepie Google Play lub App Store,
 • wirtualnej – przypisanie KKM do karty płatniczej (do uzyskania przez osoby zameldowane na stałe w Katowicach w jednostkach miejskich będących Partnerem Programu na terenie Katowic, jak i przez pozostałe uprawnione osoby – w Biurze Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5 w Katowicach).

Dodatkowe informacje na temat Programu uzyskać można dzwoniąc pod jeden z podanych poniżej numerów infolinii

Infolinie czynne są:

 • od poniedziałku do środy w godz. 7.30 do 15.30,
 • w czwartki w godz. 7.30 do 17.00 oraz
 • piątki w godz. 7.30 do 14.00.
Autorem treści jest: Miasto Katowice - Wydział Obsługi Inwestorów
Ostatnio aktualizowane przez: Przemysław Rusek