Data:Wtorek, 29 Listopada 2022 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 3°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 112% 96%

Katowicach ruszyła usługa odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio od mieszkańców Katowic

Od 1 lipca w Katowicach ruszyła usługa odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio od mieszkańców Katowic. Usługa jest świadczona bez dodatkowych kosztów – w ramach ponoszonej miesięcznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Elektrośmieciarka

Dotychczas, aby legalnie pozbyć się elektroodpadów nie zanieczyszczając przy tym środowiska każdy mógł wybrać jedną z kilku możliwości oddania sprzętu:

  • podczas zakupu nowego (na zasadzie 1:1 tj. o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje do sprzęt kupowany/dostarczany)
  • w sklepie wielkopowierzchniowym (pow. 400m2) bez konieczności kupowania nowego urządzenia – dotyczy drobnego sprzętu
  • podczas zbiórek organizowanych przez podmioty profesjonalnie zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w jednym z Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.

Od 1 lipca każdy mieszkaniec Katowic może dodatkowo zamówić usługę odbioru elektroodpadów z miejsca zamieszkania. Aby skorzystać z usługi należy dokonać zgłoszenia poprzez:

W Katowicach odbiór elektrośmieci odbywa się w każdą środę.

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a elektroodpady będą odbierane w uzgodnionym z operatorem przedziale czasowym

Projekt Elektrosmieciarka.pl powstał w ramach kampanii społecznej „Włącz eco wyobraźnię”.

Jest to kompleksowa i długofalowa kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu edukacji ekologicznej o tematyce związanej z racjonalną gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Źródło:

MPGK Katowice

Elektrośmieciarka.pl

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowniczego Nemo im. Marka Zielińskiego