Data:Czwartek, 18 Lipca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 16°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 80% 57%

Dolina potoku Kokociniec

Potok Kokociniec, który swoje źródło ma w okolicy ulicy Szadoka w Ligocie, płynie wzdłuż linii kolejowej nr 139. Następnie przepływa pod linią kolejową nr 141. Po przepłynięciu pod ulicą Stanisława Hadyny tworzy cenną pod względem przyrodniczym dolinę. Następnie przepływa pod ulicą Kijowską i w okolicy mostu na ulicy Kruczej wpada do Kłodnicy.

Dolina potoku Kokociniec to obszar stanowiący enklawę półnaturalnej roślinności położony w górnym biegu potoku w otoczeniu terenów mieszkaniowych Brynowa, Ligoty i Kokocińca. Na większej długości potoku jest to stosunkowo wąska dolina głęboko wcięta w powierzchnię osadów plejstocenu. W rejonie źródlisk potoku na obszarze 12,8 ha w dolinie potoku występują fragmenty siedlisk łęgowych z płatami lasu i zarośli olchowo-wierzbowych, roślinność bagienna i łąkowa, fragment prześwietlonego lasu dębowego, a także zbiorowiska roślinności ruderalnej, występujące w miejscach gruzowisk i lokalnych wysypisk śmieci. Dolina potoku posiada stosunkowo duże zróżnicowanie i bogactwo florystyczne.

W niewielkich zastoiskach wodnych spotkać można licznie występujący siedmiopalecznik błotny. Dolina ta stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym poprzez dolinę Kłodnicy łączący się z innymi przyrodniczymi obszarami w zachodniej części Katowic. W ramach ESOCh planowane było utworzenie na tym obszarze użytku ekologicznego. Obecnie zagrożeniem dla doliny jest możliwa budowa dróg mogących niekorzystnie wpływać na jej środowisko.

Źródło:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2009. [dostęp 2017-04-14].
  • Urząd Miasta Katowice: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (pol.). www.bip.katowice.eu. [dostęp 2011-06-26].
  • Geoportal Województwa Śląskiego. [dostęp 2017-04-14].
  • Dolina potoku Kokociniec. W: Barbara Tokarska-Guzik, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Krzysztof Rostański: Przyroda Katowic. KATOWICE: Planta, 1995, s. 36. ISBN 83-903466-1-3.
  • Ekologiczny system Obszarów Chronionych (ESOCh) (pol.). www.katowice.eu. [dostęp 2016-11-13].
Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl