Data:Poniedziałek, 17 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 19°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 109% 57%

Dolina Kokocińska

22 kwietnia br zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Katowic Marcina Krupy z prośbą o zmianę w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego działek miejskich 30/2 i 31/2 znajdujących się wzdłuż ul. Stanisława Hadyny, w Katowicach w dzielnicy Ligota – Panewniki, które wraz z działką 49/7 od 2017 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej niskiej.

Wspomniane działki w sąsiedztwie z niewielkim laskiem dębowym tworzą cenną pod względem przyrodniczym Dolinę Kokocińską stanowiącą lokalny korytarz ekologiczny łączący się z innymi przyrodniczymi obszarami w zachodniej części Katowic.

W otrzymanej w dniu 25 maja br korespondencji zwrotnej czytamy, „… że przeznaczenie terenu nie uniemożliwia realizacji funkcji rekreacyjnej, wypoczynkowej czy przyrodniczej, która może towarzyszyć zabudowie jako „osiedlowa przestrzeń wspólna” zdefiniowana w uchwale jako, cyt.: „(…) teren otwarty niezabudowany ukształtowany by służyć integracji mieszkańców, z wykorzystaniem zieleni urządzonej, placów zabaw dla dzieci, miejsc wypoczynku, obiektów małej architektury….”

Zatem z otrzymanej odpowiedzi, wynika iż jest możliwość stworzenia w tym miejscu wypoczynkowej przestrzeni wspólnej dla mieszkańców naszej dzielnicy bez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie teren jest zaniedbany i zaśmiecony, jednak przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym, może być doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl