Data:Wtorek, 6 Grudnia 2022 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 2°C Stan powietrza na osiedlu: Bardzo dobre 33% 29%

Dolina Kokocińska

22 kwietnia br zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Katowic Marcina Krupy z prośbą o zmianę w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego działek miejskich 30/2 i 31/2 znajdujących się wzdłuż ul. Stanisława Hadyny, w Katowicach w dzielnicy Ligota – Panewniki, które wraz z działką 49/7 od 2017 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej niskiej.

Wspomniane działki w sąsiedztwie z niewielkim laskiem dębowym tworzą cenną pod względem przyrodniczym Dolinę Kokocińską stanowiącą lokalny korytarz ekologiczny łączący się z innymi przyrodniczymi obszarami w zachodniej części Katowic.

W otrzymanej w dniu 25 maja br korespondencji zwrotnej czytamy, „… że przeznaczenie terenu nie uniemożliwia realizacji funkcji rekreacyjnej, wypoczynkowej czy przyrodniczej, która może towarzyszyć zabudowie jako „osiedlowa przestrzeń wspólna” zdefiniowana w uchwale jako, cyt.: „(…) teren otwarty niezabudowany ukształtowany by służyć integracji mieszkańców, z wykorzystaniem zieleni urządzonej, placów zabaw dla dzieci, miejsc wypoczynku, obiektów małej architektury….”

Zatem z otrzymanej odpowiedzi, wynika iż jest możliwość stworzenia w tym miejscu wypoczynkowej przestrzeni wspólnej dla mieszkańców naszej dzielnicy bez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie teren jest zaniedbany i zaśmiecony, jednak przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym, może być doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców.

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowniczego Nemo im. Marka Zielińskiego