Data:Wtorek, 28 Maja 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 14°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 137% 120%

Do 16 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej.

Od 19 kwietnia do 16 maja 2022 r. można złożyć wypełniony formularz, w którym należy opisać projekt zadania publicznego.

Jeśli dotyczy on tylko jednej jednostki pomocniczej, oznacza to, że Twój projekt ma charakter LOKALNY.

A może z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy? W takim przypadku możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter OGÓLNOMIEJSKI.

Jak złożyć projekt ?

Po wypełnieniu formularza, zgodnie z powyższymi wskazówkami, możesz zgłosić projekt za pomocą:

  • ePUAP korzystając z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego
  • maila na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie załącznikami do maila powinny być: pojedynczy wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników;
  • formularza online, który zostanie udostepniony 19 kwietnia 2022 r.;
  • osobiście w Punkcie Konsultacyjnym Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, pokój 205

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną (ePUAP lub mail) wniosek wraz z załącznikami nie może przekraczać pojemności 10 MB, a każdy wniosek powinien zostać zgłoszony osobno (tzn., że jeżeli chcesz zgłosić kilka wniosków to każdy z nich wraz z kompletem załączników musi być wysłany odrębnie).
W przypadku gdy wniosek jest składany przez osobę, która nie ma ukończonych 16 lat, konieczne jest wsparcie opiekuna prawnego do uczestnictwa w procedurze Budżetu Obywatelskiego. Wsparcie pisemne powinno zawierać: dane opiekuna, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy lub adres e-mail oraz dane podopiecznego, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, informację o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz czytelny podpis opiekuna.

Więcej informacji: BUDŻET OBYWATELSKI KATOWICE

ŹRÓDŁO: UM Katowice

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl