Data:Niedziela, 14 Lipca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 18°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 18% 39%

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów


Las – to bardzo krótkie słowo, ale określa zarówno rozległą puszczę, jak i niewielki zagajnik. Zgodnie z ustawą o lasach las jest gruntem o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony – przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków.


Międzynarodowy Dzień Lasu został ustanowiony 2012 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ( FAO ) zachęca szczególnie w tym dniu kraje z całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami.

Coraz częściej obserwujemy różne inicjatywy sadzenia drzew, sprzątania lasów i nagłaśniania tej tematyki w mediach. Co roku podczas wydarzeń z związanych z obchodami tego święta uświadamia się społeczeństwu, w jaki sposób lasy i drzewa podtrzymują równowagę ekologiczną oraz chronią ludzi. Bardzo ważna jest rola lasów w zaopatrywaniu naszej planety w świeżą wodę potrzebną do życia.

Funkcje lasu
Lasy dają nam wiele korzyści i są one zależne od punktu naszego zainteresowania. Począwszy od funkcji ekologiczno-przyrodniczych aż do społeczno-gospodarczych. Dostarczają nam drewno i inne płody leśne. Zapewniają powtarzalność produkcji, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców nie drzewnych, w tym użytków gospodarki łowieckiej. Regulują obieg wody w przyrodzie, przeciwdziałają powodziom, lawinom i osuwiskom i chronią glebę przed erozją i krajobraz przed stepowaniem.
Przebywanie w lesie i korzystanie z jego uroków wpływa korzystnie na całe zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Należy podkreślić, że drzewa są naturalną klimatyzacją schładzającą powietrze nawet o osiem stopni. Lasy oczyszczają powietrze z pyłów, a pochłaniając dwutlenek węgla pomagają łagodzić zmiany klimatu.


Lasy w Katowicach


Las Panewnicki
Kompleks leśny znajdujący się na granicy Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Mikołowa, który stanowi północną część dawnej Puszczy Śląskiej. Zarządzany jest przez Nadleśnictwo Katowice, pod którym są leśnictwa Zadole, Panewniki i Śmiłowice.
Niewątpliwie największą ciekawostką Lasów Panewnickich jest Uroczysko Buczyna. To zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni ponad 65 ha. Najcenniejszą wartością przyrodniczą tego obszaru są starodrzewy bukowe w wieku 140 – 160 lat, o obwodzie przekraczającym 200 cm. Poza bukami są też olsza czarna, grab pospolity czy klon jawor, z których niektóre okazy mają ponad 350cm w obwodzie. Miejsce to chętnie odwiedzane jest przez czaple siwe, kaczki, perkozy, a także spacerowiczów i rowerzystów, którzy zachwycają się krajobrazem tego miejsca.
Przez Lasy Panewnickie przepływają Kłodnica, Ślepiotka i Potok Jamna.


Rezerwat przyrody Las Murckowski

Lasy Murckowskie to rozległy kompleks leśny położony na terenie Katowic, rozciągający się w kierunku Mysłowic, Tychów i Lędzin. Przez wiele stulecie ten obszar leśny należał do dóbr pszczyńskich i był częścią Lasów Pszczyńskich. Obecną nazwę lasy te zawdzięczają dzisiejszej dzielnicy Katowic o nazwie Murcki.

W lesie murckowskim znajduje się Dąb Tadeusz –pomnik przyrody w Katowicach. Jest to 300 letnie drzewo z gatunku dąb szypułkowy o wysokości 30 metrów i pierśnicy 437 centymetrów. Drzewo to zostało ustanowione pomnikiem przyrody przez Radę Miasta Katowice uchwałą z dnia 1 czerwca 2017 roku.

Obecnie lasy w tym także te miejskie i o charakterze ochronnym są poddawane ogromnej presji ze strony człowieka. Z jednej strony obserwujemy zwiększone pozyskanie drewna w ramach PUL- planów urządzania lasu z drugiej strony lasy giną ustępując inwestycjom drogowym czy developerskim. Działania te są krótkowzroczne nastawione na doraźny zysk lub interesy konkretnych grup a nie uwzględniające konsekwencji jakie niesie ze sobą ta polityka. Często pomija się fakt iż lasy są dobrem państwowym, ogólnonarodowym i jako takie należą do całego społeczeństwa. Dlatego też głos obywateli dotyczący teraźniejszości i przyszłości polskich lasów powinien być obligatoryjnie brany pod uwagę. Wtedy być może nasze dzieci i wnuki będą miały szansę na obcowanie z przyrodą w wymiarze dla nich rzeczywistym a nie zaprzeszłym. To przyszłe pokolenia rozlicza nas z naszych błędów jak i sukcesów w podejściu do natury. Oby tych drugich było więcej.

Zadbajmy, by nasze miasta stały się jeszcze bardziej zielonym, zdrowszym i szczęśliwszym miejscem do życia.

Źródło:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  • Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego
  • Lasy Panewnickie na rowerze
  • Górny Śląsk na zdjęciach

Zdjęcia: Piotr Mielec, Marek Mróz, Dorota Żywica

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl