Data:Poniedziałek, 17 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 22°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 120% 64%

L6/10/IX Psi Park –Dolina Potoku Kokociniec

2022-09-23 00:00

online oraz w punktach stacjonarnych

Wydarzenie zakończone!

L6/10/IX

Projekt lokalny

Psi Park –Dolina Potoku Kokociniec

Podążając za obecnymi trendami w rozwiniętych miastach, proponuję stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli.
Celem projektu jest stworzenie na obszarze  Jednostki Pomocniczej Ligota- Panewniki  nr 6,  na terenie stanowiącym własność miasta Katowice, pobliżu ul Stanisława Hadyny, pierwszego wyposażonego w sprzęt do rekreacji  wybiegu dla psów- pn.” Psi Park- Dolina Potoku Kokociniec” (proponowana powierzchnia to ok 3500 m kw) .  W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa, obiekt ten będzie oświetlony, ogrodzony siatką o wysokości 1,5 m, na słupkach stalowych z dwoma bezpiecznym podwójnymi wejściami/ wyjściami (typu śluza).

Na terenie obiektu w ramach poniesionego kosztu proponujemy : – uporządkowanie terenu

– wytyczenie ścieżek

– nasadzenia
– montaż ogrodzenia, ławeczek, koszy psie odchody, sprzęt do rekreacji wraz z wodopojem i toaletą,

tablicę ogłoszeń z regulaminem, oświetlenie

Nawierzchnię wybiegu ma stanowić trawa, tereny piaszczyste ( min. toaleta i strefa swobodnej aktywności).