Data:Piątek, 21 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 26°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 139% 85%

I Konkurs Plastyczny pn: Twoja Kartka z Kalendarza na 2022 rok

2022-01-31 00:00

Wydarzenie online - Konkurs

Wydarzenie zakończone!

Serwis Kokociniec.pl ogłasza I Konkurs Plastyczny pn.: Twoja Kartka z Kalendarza na 2022 rok 

Ogólne informacje

  • Zadaniem dzieci w wieku od 6 do 14 lat jest przygotowanie jednej pracy plastycznej pn. Twoja Kartka z Kalendarza na 2022 rok , z wybranego przez siebie miesiąca
  • Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież, zamieszkujących w Katowicach.
  • W konkursie nie obowiązują ograniczenia dotyczące techniki i zastosowanych materiałów.
  • Minimalny format pracy to A4, maksymalny A2. Dopuszczalne są jedynie prace 2D.
  • Wybrane prace plastyczne będą prawdopodobnie wykorzystane do wykonania kalendarza na rok 2023, który może stanowić nagrodę w II edycji Konkursu w kolejnym roku.

Jak dostarczyć pracę?

Prace plastyczne należy przesyłać w formie skanu  lub zdjęcia ( wykonanym np. telefonem )  na adres e-mail: konkurs@kokociniec.pl .

W tytule e-maila należy wpisać „Konkurs Plastyczny -Twoja Kartka z Kalendarza na 2022 rok” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu  lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs Plastyczny -Twoja Kartka z Kalendarza na 2022 rok” na adres:

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
Ul. Zielona 5,
40-756 Katowice

W przypadku prac nadesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Prace należy wysłać lub dostarczyć z dołączonym i wypełnionym formularzem rejestracyjnym,
który stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2  w terminie od 10.01-31.01.2022 roku.

W jakim terminie należy złożyć pracę?

  • w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

Darczyńcami nagród są:

Regulamin konkursu oraz załączniki nr 1 i 2 znajdują się poniżej:

Konkurs plastyczny ” Twoja Kartka z kalendarza” – Regulamin, Załącznik 1 i 2