Data:Piątek, 21 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 24°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 139% 91%

Bądź aktywny – przegoń raka! Bieg i Marsz NW

2021-10-09 10:00

Katowicki Park Leśny

Wydarzenie zakończone!

„Bądź aktywny – przegoń raka!” to impreza charytatywna. Część opłaty startowej zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na cele statutowe Hospicjum św. Franciszka.

Hospicjum Domowe św. Franciszka w Katowicach jest najstarszym Hospicjum domowym na Śląsku. Od 34 lat bezpłatnie sprawuje opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby, głównie nowotworowej. Z roku na rok przyjmuje pod swoją opiekę co raz więcej podopiecznych, co świadczy o częstszej zachorowalności na choroby nowotworowe. Poza propagowaniem idei hospicyjnej, która jest ogromnie ważna dla chorujących już osób, chce również uświadamiać, jak istotną kwestią jest możliwość zapobiegania pojawieniu się choroby.
Głównym celem organizacji biegu jest zachęcenie do uprawiania aktywności fizycznej, która, jak potwierdzają wyniki wielu badań, ma wielkie znaczenie w profilaktyce przeciwnowotworowej!

Zapisy:

Bądź aktywny -przegoń raka

Organizatorzy: 

Hospicjum Domowe św. Franciszka w Katowicach

Stowarzyszenie W Kręgu Natury

Dawid Kamiński-Radny Rady Miasta Katowice

Źródło: Wydarzenie FB