Data:Wtorek, 28 Maja 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 14°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 137% 120%

Wybory samorządowe. Czas na kobiety.

Nadzieja w naszych sercach, zmiana w naszych działaniach.


Kandydatki na mandat radnej pełnią ważną rolę w demokratycznym procesie wyborczym i w samorządzie. Kobiety stanowią połowę społeczeństwa, a ich głos i perspektywa są niezbędne w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym. Ich obecność w organach samorządu terytorialnego przyczynia się do równoważenia płci w polityce. To ważne, aby zarówno mężczyźni, jak i kobiety mieli wpływ na kształtowanie lokalnej polityki i rozwoju społeczności. Kobiety prezentują nowe pomysły, podejścia i rozwiązania. Ich doświadczenie życiowe i zawodowe mogą wzbogacić debatę i przyczynić się do lepszych decyzji.

Prezentujemy Wam siedem wybranych kandydatek do Rady Miasta Katowice, które są odważne, kreatywne, pracowite i zaangażowane w życie społeczne swoich dzielnic. Podejmują działania związane z ochroną środowiska oraz integracją lokalnych środowisk. Skuteczne działają i realizują swoje pomysły, często angażując do tego mieszkańców. Ich pomysły są inspiracją nie tylko dla mieszkańców ale i także dla lokalnych radnych.

Kim są ?
Czego do tej pory dokonały ?
Jakie działania chciałyby kontynuować po uzyskaniu mandatu Radnej Miasta Katowice ?

Poznajcie je bliżej.

Okręg wyborczy nr 1
DĄBROWSKA-SEWERYN Elżbieta Ewa


Kandydatka do Rady Miasta Katowice
Nr listy 5
Nr na karcie 7

Jestem absolwentką nauk politycznych i filologii rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego i wieloletnią wykładowczynią tej uczelni. Od dwóch kadencji działam w Radzie Seniorów Miasta Katowice – obecnie jestem jej wiceprzewodniczącą. Pełnione przeze mnie społeczne funkcje: dyrektorka w biurze Pełnomocnika ds. Równego Statusu, członkini Europejskiego Projektu ds. Socjalnego Wkluczania „ENSI”, Prezydentka Soroptimist Internationl Śląskiego Klubu Nike. Za aktywność na rzecz lokalnej społeczności zostałam uhonorowana przez Prezydenta Miasta Katowic dyplomem w kategorii „KatoObywatel”. W Radzie Miasta chcę zajmować się:

 • bezpieczeństwem fizycznym, zdrowotnym i ekonomicznym zwłaszcza seniorów,
 • przeciwdziałaniem cyfrowemu wykluczeniu,
 • skuteczniejszym docieraniem do mieszkańców z informacją publiczną,
 • wprowadzenie prawnych regulacji dotyczących współdzielenia przestrzeni.
 • Moją pasją jest działanie na rzecz ludzi, przyrody i zwierząt. Jestem notoryczną wolontariuszką – te zdjęcia pokazują moje zaangażowanie i społeczną wrażliwość.

KAPICA-ZAJĄC Beata Karolina


Kandydatka do Rady Miasta Katowice
Nr listy 17
Nr na karcie 8

Jestem przewodniczącą Rady Osiedla Kokociniec i prezeską stowarzyszenia Kuźnia Inicjatywy Obywatelskiej. Pełnienie obu tych funkcji traktuję jako służbę na rzecz mieszkańców. Efektami mojej dotychczasowej pracy są:

 • przygotowanie ponad 100 wniosków dla mieszkańców w sprawach spółdzielczych,
 • imprezy plenerowe („Ognisko na Kokocińcu”, pikniki na osiedlach Zadole i Kokociniec),
 • wspólne wyjścia do teatru,
 • kina i na koncerty,
 • akcje sprzątania lasu i Doliny Potoku Kokociniec,
 • sadzenie drzew i krzewów,
 • wycieczki, imprezy dla dzieci,
 • akcje na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt (zbieranie plastikowych nakrętek),
 • projekt schodów do Doliny Potoku Kokociniec w Budżecie Obywatelskim.


Bliskie są mi kwestie aktywizacji seniorów oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Jako radna zamierzam wykorzystać moje możliwości, energię i wiedzę wyłącznie dla dobra mieszkańców. Nie składam pustych obietnic. Prywatnie jestem żoną i mamą. Zawodowo zajmuję się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi.

PAWŁOWSKA-BIELAWSKA Patrycja Agnieszka


Kandydatka do Rady Miasta Katowice
Nr listy 19
Nr na karcie 2

Jestem przyrodnikiem, doktorem Nauk o Ziemi, nauczycielem geografii, przyrody i j. angielskiego, przedsiębiorcą prowadzącą szkołę językową i mamą dwóch synów. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą, dlatego najbliższe są mi kwestie wsparcia i rozwoju dzieci, ochrony środowiska, jak i profilaktyki zdrowotnej. Działam społecznie na rzecz ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej. Prowadzę bloga: dr geopatka.com, w którym propaguję wiedzę popularnonaukową w zakresie przyrodoznawstwa i turystyki, mającą na celu wzrost świadomości przyrodniczej i ekologicznej, pogłębienia więzi ze środowiskiem i poczucia odpowiedzialności za nasze otoczenie. Organizuję akcje sprzątania w naszych okolicznych lasach, zostałam również liderką Katowickiego oddziału ogólnopolskiej akcji: Operacja Czysta Rzeka.
Najważniejsze cele:

 • dzieci z sieci,
 • czyste powietrze i wody,
 • ochrona lasów i mokradeł,
 • uruchomienie centrum edukacji leśnej, prowadzącego działania wykorzystujące pro zdrowotne właściwości lasu.

Okręg wyborczy nr 2
Maria Ryś


Kandydatka do Rady Miasta Katowice
Nr listy 17
Nr na karcie 4

Współpracuję z fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami kultury oraz oświaty. Podejmuję działania mające na celu aktywizację i integrację społeczną seniorów. Wspieram wiele szkolnych i pozaszkolnych inicjatyw, także wydarzenia edukacyjne i kulturalne zachęcające do aktywnego spędzania czasu. Jestem autorką wielu projektów realizowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych i Budżetu Obywatelskiego m.in. Giszowiecki Dzień Dziecka, Muzyczne Pożegnanie Lata, Giszowiec Letnią Porą, Giszowieckie Spotkania Teatralne, Grill Fest. Uczestniczę w akcjach charytatywnych i projektach ekologicznych. Koordynuję organizacje sprzątania terenów leśnych. Pełniąc funkcję Przewodniczącej Zarządu w Radzie Dzielnicy jestem blisko problemów mieszkańców. Kandydując do Rady Miasta chciałabym wykorzystać dotychczas zdobytą wiedzę, aby zająć się:

 • poprawą infrastruktury komunikacyjnej,
 • ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza, hałasu i dzikich wysypisk,
 • powstaniem i reaktywacją miejsc aktywnego wypoczynku,
 • wspieraniem rozwoju infrastruktury obiektów sportowych.

NOREK Małgorzata Beata


Kandydatka do Rady Miasta Katowice
Nr listy 19
Nr na karcie 2

Jestem artystką plastykiem. Na co dzień zajmuję się zarządzaniem firmami, nieruchomościami, projektami. Całe życie jestem związana ze wschodnimi dzielnicami miasta i nie tylko. Jestem społeczniczką, koordynatorką oddolnej inicjatywy mieszkańców Burowca, wiceprezeską Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca. Działam w zakresie szeroko rozumianej integracji lokalnej. Aktywnie uczestniczę w organizacjach festynów, akcji charytatywnych, wydarzeń ekologicznych, nasadzeń zastępczych, warsztatów sportowych, kulturalnych i artystycznych. Zależy mi na czystej, przyjaznej, bezpiecznej, kolorowej i zielonej okolicy. Wiele udało się już osiągnąć dzięki wygranym projektom z Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu, inicjatywom lokalnych, pozyskanym grantom i sponsorom. Efekty moich działań są wynikiem zaufania mieszkańców, stowarzyszeń, fundacji i instytucji oraz dzięki lokalnym przedsiębiorcom, którzy wspierają integrację. Zależy mi na równym traktowaniu dzielnic, sprawiedliwym i transparentnym podziale środków dla MDK, MBP, placówek oświatowych itd.

Chcę by mieszkańcy współdecydowali co ma powstać w ich otoczeniu i jak ma wyglądać ich okolica, bo to dzielnice tworzą Katowice.

Okręg wyborczy nr 3
GRODZKA-ŁOPUSZYŃSKA Elżbieta Ludwika


Kandydatka do Rady Miasta Katowice
Nr listy 5
Nr na karcie 3

W Katowicach się urodziłam, wychowałam, wykształciłam, pracuję i prowadzę szczęśliwy, otwarty dom. Jestem profesorem na Akademii Muzycznej w Katowicach. Działam przede wszystkim na polu edukacji, kultury oraz szeroko pojętej ekologii. Moje pomysły realizuję dzięki stowarzyszeniom, których jestem członkiem; Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl, Sokół Śląsk oraz Mieszkańcy dla Katowic. Chętnie wspieram także Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA oraz Katolicką Fundację Dzieciom. Wszelkie działania, które podejmuję w moim otoczeniu mają jeden cel – łączyć ludzi. Warsztaty, koncerty, wykłady, działania charytatywne ale też akcje w obronie terenów zielonych i przeciwko betonozie stanowią sedno mojej społecznej działalności. Zawodowo jestem spełniona. Jestem śpiewaczką, pedagogiem i wielkim miłośnikiem zwierząt. Wychowałam trójkę dzieci i jestem z tego bardzo dumna.

Słyszę Wasze głosy, głośno o nich mówię, a mój głos oddaję miastu. Zawodowo.

Okręg wyborczy nr 4
JANIAK Joanna Agnieszka


Kandydatka do Rady Miasta Katowice
Nr listy 17
Nr na karcie 3

Urodziłam się, wychowałam, mieszkam i pracuję w katowickiej dzielnicy – Załęże. Moją pasją jest praca z dziećmi, w której realizuję się od 18 lat jako nauczyciel przedszkolny. Jako wychowawca, radna dzielnicy, a przede wszystkim założycielka Stowarzyszenia „Zielone Załęże”, aktywnie działam na rzecz miasta i mieszkańców szczególną wagę przywiązując do roli zieleni w naszym otoczeniu i aktywizacji społeczności lokalnej. Efektami mojej dotychczasowej pracy są m.in.

 • minipark Wiśniowa z psim wybiegiem, oświetleniem i miejscami parkingowymi,
 • projekt Zielone Załęże i 100 drzew dla Witosa,
 • bezpieczne dzielnice Brynów- Stara Ligota, Witosa Załęże i Tysiąclecie – rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych,
 • zielona Stawowa – powrót drzew na katowicki deptak,
 • łąka kwietna dla Załęża,
 • liczne społeczne akcje sadzenia drzew i krzewów oraz akcje sprzątania dzielnicy,
 • organizacja imprez biegowych dla dzieci i dorosłych „Bieg Zielone Załęże” i „Bieg Rozbiegane Witosa”, warsztatów dla mieszkańców ” Kolorowe okna” oraz ceramicznych z artystką Martą Piróg – „Pamiątki z Załęża”.

Poznajcie pozostałe kandydatki i kandydatów do Rady Miasta Katowice wg okręgów wyborczych:
Okręg wyborczy nr 1
Okręg wyborczy nr 2
Okręg wyborczy nr 3
Okręg wyborczy nr 4
Okręg wyborczy nr 5


Zdjęcie główne: Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic

Źródło: nowiny.pl, sip.lex.pl, samorząd.infor.pl

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl