Data:Czwartek, 30 Czerwca 2022 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 27°C Stan powietrza na osiedlu: Bardzo dobre 37% 31%

Miasto