Data:Piątek, 21 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 25°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 139% 85%

Konferencja podsumowująca Projekt REFEE w Polsce-Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Poland

Projekt REFEE w Polsce to ponadnarodowy projekt edukacyjno-szkoleniowy realizowany przez VIA College University, współfinansowany przez Fundację Velux we współpracy z Fundacją Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

Projekt REFEE w Polsce trwał 3 lata i zakończył się w grudniu 2021. 12 marca odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Celem projektu było podniesienie świadomości społecznej o znaczeniu wysokiej jakości pracy z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz wdrożenie teoretycznych i praktycznych założeń duńskiej edukacji początkowej.

W trakcie trwania projektu odbyły się 24 czterodniowe szkolenia dla pracowników żłobka i przedszkola Fundacji „Elementarz” w Katowicach, podczas których wykwalifikowana kadra z Uniwersytetu VIA College w Danii, złożona z: – Johanne Hempel, – Mette Specht Kristiansen, – Sine Weissschadel, – Stefan Weise przeszkoliła nauczycieli m. in. z zakresu sześciu obszarów edukacji początkowej:

  • kompetencje społeczne,
  • rozwój językowy,
  • kulturalne formy wyrazu i wartości
  • wszechstronny rozwój osobowości
  • ciało i ruch
  • przyroda i zjawiska przyrodnicze.

W trakcie prowadzonych zajęć, duńscy trenerzy zwracali szczególną uwagę na wykorzystanie ruchu, muzyki, śpiewu i tańca w rozwoju dzieci. Podkreślali rolę natury, zajęć w plenerze w kształtowaniu umiejętności badawczych oraz hartowania zdrowia. Akcentowali znaczenie kompetencji społecznych poprzez wzajemne relacje pomiędzy dziećmi, współpracę między dziećmi a rodzicami oraz rodziców z nauczycielami.

Wszyscy biorący udział w projekcie odbyli 6-dniową wizytę studyjną w Aarhus w Danii, podczas której mogli zaobserwować: funkcjonowanie duńskiego modelu nauczania, praktyczne gry, zabawy, zajęcia, architekturę wnętrz placówek, naturalne place zabaw oraz spotkali się z dyrektorami i nauczycielami duńskiej edukacji początkowej celem wymiany doświadczeń.

W trakcie konferencji, która odbyła się 12 marca 2022 roku można było spotkać się zarówno z przedstawicielami VIA University College, jak i kadrę instruktorów, którzy opowiedzieli o wykorzystaniu duńskich wzorców w polskich realiach, rezultatach projektu i zachęcą do korzystania z wypracowanych modeli pracy przez wszystkie zainteresowane żłobki i przedszkola.

Przedstawiono nagrania z prowadzonych zajęć, zaprezentowano Katalog Pomysłów wypracowanych w trakcie trwania projektu podpowiedzą, jak obserwować rozwój i jak – na podstawie tzw. kół dialogu – rozmawiać z rodzicami o kompetencjach i możliwościach dzieci. Zorganizowano Rynek Wartości. Projekt realizowany przez VIA College University, współfinansowany przez Fundację Velux we współpracy z Fundacją Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz.

Organizatorem konferencji byli:

  • Fundacja Ekologiczna -Wychowanie i Sztuka „Elementarz”
  • Via College University

Patronat honorowy:

  • Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

Patronat medialny:

  • Bliżej przedszkola

Źródło: Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

Zdjęcia: Dorota Żywica

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl