Data:Poniedziałek, 17 Czerwca 2024 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 23°C Stan powietrza na osiedlu: Umiarkowane 133% 66%

Działania dedykowane osobom w wieku senioralnym

Popołudniowe Kluby Społecznościowe.

Urząd Miasta Katowice informuje

Serdecznie zapraszamy katowickich seniorów do udziału w zajęciach organizowanych przez Popołudniowe Kluby Społecznościowe. Kluby działają od poniedziałku do piątku w godzinach
od 13.00 do 16.00, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Miesięczne harmonogramy zajęć planowanych w poszczególnych Popołudniowych Klubach Społecznościowych dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.mops.katowice.pl/node/3362, mogą one jednak ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe i inne czynniki.

Więcej informacji o zajęciach prowadzonych przez Popołudniowe Kluby Społecznościowe można uzyskać telefonicznie lub w siedzibach klubów:

 • Klub przy ul. Czecha 2, tel. (32) 259 86 69,
 • Klub przy ul. Głogowskiej 23, tel. (32) 202 87 27,
 • Klub przy ul. Tysiąclecia 45, tel. (32) 254 06 93,
 • Klub przy ul. Wiślanej 9, tel. (32) 203 80 03,
 • Klub przy ul. Świdnickiej 35a, tel. (32) 202 13 15,
 • Klub przy ul. Oblatów 24, tel. (32) 203 78 32,
 • Klub przy ul. Gliwickiej 74a, tel. (32) 250 15 34,
 • Klub przy ul. Dębowej 23, tel. (32) 355 51 60 wew. 4.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej działają w godzinach od 8.00 do 13.00. Świadczą usługi takie, jak:
bytowe poprzez zapewnienie wyżywienia w postaci śniadania i obiadu od poniedziałku do piątku oraz wydawania suchego prowiantu na sobotę, możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych
i środków służących do utrzymania higieny osobistej oraz możliwość korzystania z pralki i środków piorących, opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu pensjonariuszy, zaspokajanie potrzeb zdrowotnych w zakresie zajęć ruchowych, zajęć prozdrowotnych m.in. spotkania z ekspertami z różnych dziedzin zdrowia w formie wykładów, pogadanek lub indywidualnych konsultacji, prowadzenie działań wspomagających polegających na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów pensjonariuszy z rodziną i środowiskiem, aktywizacji społecznej i integracji ze społecznością lokalną.

Na terenie miasta Katowice działa 8 Dziennych Domów Pomocy Społecznej, tj.:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Czecha 2, tel. (32) 259 86 69,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Głogowska 23, tel. (32) 202 87 27,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Tysiąclecia 45, tel. (32) 254 06 93,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 ul. Wiślana 9, tel. (32) 203 80 03,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 202 13 15,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 ul. Oblatów 24, tel. (32) 203 78 32,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 ul. Gliwicka 74a, tel. (32) 250 15 34,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Dębowa 23, tel. (32) 355 51 60.

W chwili obecnej Dzienne Domy Pomocy Społecznej dysponują wolnymi miejscami i serdecznie zapraszają do skorzystania z bardzo ciekawej oferty.

W celu uzyskania bliższych informacji, a także załatwienia formalności należy zgłosić się w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach:

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99,
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30,
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24, tel. (32) 258 07 09,
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78,
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16, tel. (32) 254 70 61,
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23,
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35,
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68,
 • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67,
 • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138, tel. (32) 256 80 39.

Źródło: Notatka Prasowa Miasta Katowice

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Jestem działaczką i organizatorką społecznościową, wolontariuszką fundacji DKMS, założycielką grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkinią Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic. Jeśli uważasz że to co robię jest ważne i potrzebne wesprzyj moją działalność kupując dla mnie wirtualną kawę poprzez buycoffee.to/kokociniec.pl