Szkolenia i warsztaty. Trzydniowy Zlot akcji Masz Głos odbył się od 27 do 29 maja.